โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง
โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง

โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง แต่งด้วยคำประพันธ์ โคลงสี่สุภาพ จำนวน 6 บท คุณธรรมที่พระสุริโยทัยได้กระทำไว้มีดังนี้ 1. ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 2. ความเสียสละ 3. ความกตัญญู โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง 6 บท บทที่ 1 บุเรงนองนามราชเจ้า                            จอรามัญเฮย ...

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart