fbpx
Tag: สมุหนาม

คำนาม คืออะไร มีกีชนิด อะไรบ้าง

คำนาม คือ คำที่ใช้แทนที่ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น คน ปลา ตะกร้า ไก่ ประเทศไทย จังหวัดพิจิตร การออกกำลังกาย การศึกษา ความดี ซึ่งคำนามนั้น จะมีทั้งหมด 5 ชนิด ได้แก่ ...

Veradet.com