วันเข้าพรรษา 2556
เทศกาลเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีแล้ว  พุทธศาสนิกชนต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้ร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษากันโดยถ้วนหน้า  โดยเฉพาะในชนบทที่ยังห่างไกลความเจริญ  คนแก่คนเฒ่าที่ชอบอยู่ติดบ้านไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนส่วนมากก็จะทำบุญอยู่ที่วัดบ้านเกิดหรือวัดใกล้ ๆ บ้านนั่นเอง ...

READ MORE +
วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนมีกำหนด 3 เดือนตามพระวินัยบัญญัติ โดยไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ความเป็นมาของการเข้าพรรษา ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
Shopping cart