รั้วไฟฟ้า
ชุดพร้อมใช้ รั้วไฟฟ้าล้อมวัวควาย สัตว์เลี้ยง เลือกได้ 1-20 ไร่ ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ได้

ชุดพร้อมใช้ รั้วไฟฟ้าล้อมวัวควาย สัตว์เลี้ยง เลือกได้ 1-2,5, 10,20 ไร่ ไม่มีไฟฟ้าก็ใช้ได้ เพราะสามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ พร้อมกับแผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถชาร์จไฟเข้ากับแบตใช้เวลากลางคืนได้ เหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการล้อมรั้วไฟฟ้าเพื่อปล่อยวัวควายแทะเล็มหญ้าแต่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ...

Veradet.com
Logo
Shopping cart