ภาษาไทย
การอ่านในใจ

การอ่านในใจ เป็นการอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญของเรื่อง นักเรียนควรปฏิบัติตามหลักในการอ่านในใจ ซึ่งมีหลักการดังนี้ หลักการในการอ่านในใจ ๑. นั่งให้เรียบร้อย ไม่แกล้งผู้อื่นขณะอ่าน และจับหนังสือให้ถูกต้องโดยวางสันหนังสือบนแขนซ้ายใช้มือซ้ายจัดขอบหนังสือด้านบน แล้วใช้มือขวาจับขอบหนังสือซีกขวา ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart