คำไวพจน์
คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์

คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือซ้ำกัน เขียนต่างกัน อ่านออกเสียงต่างกัน การใช้จะใช้ในบริบทต่างกัน และอาจมีที่มาจากภาษาต่างๆ นิยมนำมาใช้ในการแต่งกลอน แต่งโคลง หรือบทเพลง เป็นต้น ตัวอย่าง คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์ กิน                          รับประทาน  เสวย  ฉัน  หม่ำ ...

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart