คำยืม
คำยืมภาษาญี่ปุ่น

คำยืมภาษาญี่ปุ่นที่มีใช้ในภาษาไทยจะมีไม่มาก  ส่วนมากเป็นชื่ออาหาร  ชื่อกีฬา  เช่น ตัวอย่างคำยืมภาษาญี่ปุ่น ชื่ออาหาร  เช่น  สุกี้ยากี้  ซาบะ  วาซาบิ  โมจิ  ยากิโซบะ  ซูซิ  เท็มปุระ  อูด้ง ชื่อกีฬา  เช่น  ยูโด  คาราเต้  ซูโม่ คำอื่น ๆ  เช่น  กิโมโน  สึนามิ  คาราโอเกะ  ซาโยนาระ  ซามูไร  ...

READ MORE +
คำยืมภาษาจีน

คำภาษาจีนส่วนใหญ่ที่ภาษาไทยปัจจุบันยืมมาใช้เป็นคำภาษาจีนแต้จิ๋ว  อาจมีคำภาษาจีนฮกเกี้ยน  ภาษาจีนกวางตุ้งอยู่บ้าง  แต่มีจำนวนไม่มาก  คำยืมภาษาจีนเหล่านี้มักเขียนตรงตามเสียง  ใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ตามระบบอักขรวิธีไทย  มีข้อสังเกตประการหนึ่งว่าคำยืมภาษาจีนหลายคำใช้เครื่องหมายวรรณยุกต์ตรี  ...

READ MORE +
คำยืมภาษาเขมร

  คำเขมรที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย  มักเป็นคำเขมรโบราณในราวพุทธศตวรรษที่  ๑๕ – ๑๖  คำเขมรเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยทั้งในภาษาธรรมดาและคำในวรรณคดี  เนื่องจากการรับวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาผ่านทางเขมร  และการอยู่ร่วมกันในลุ่มน้ำเจ้าพระยา  มาแต่สมัยโบราณ  คำเขมรจำนวนหนึ่งมีลักษณะเหมือนคำไทย  ...

READ MORE +
คำภาษามอญที่ภาษาไทยยืมมาใช้

คำไทยที่มาจากภาษามอญนำมาใช้ในภาษาไทยในลักษณะต่าง ๆ  ดังนี้ ๑.  ใช้เป็นคำธรรมดาในเรื่องต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันทั่วไป ๒.    ใช้เป็นคำซ้อน  คำประสม  และคำขยายในภาษาไทย ๓.    ใช้ในราชาศัพท์  สำนวน  และในวรรณกรรมไทย ตัวอย่างคำมอญ ๑. ใช้เป็นคำธรรมดาในเรื่องต่าง ๆ  ในชีวิตประจำวันทั่วไป  ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart