คำพ้องความหมาย
คำพ้อง พ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย

คำพ้อง คือคำที่มีความเหมือนกันในด้านเสียง รูปเขียน และความหมาย ข้อควรระวังในการอ่าน ควรดูข้อความในประโยคประกอบการอ่านว่า ข้อความเหล่านั้นมีความหมายว่าอย่างไร จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง ชนิดของ คำพ้อง คำพ้องเสียง เสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และความหมายก็ต่างกัน เช่น คำว่า ซ่อม/ส้อม, ข้า/ค่า/ฆ่า, ...

คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์

คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือซ้ำกัน เขียนต่างกัน อ่านออกเสียงต่างกัน การใช้จะใช้ในบริบทต่างกัน และอาจมีที่มาจากภาษาต่างๆ นิยมนำมาใช้ในการแต่งกลอน แต่งโคลง หรือบทเพลง เป็นต้น ตัวอย่าง คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์ กิน                          รับประทาน  เสวย  ฉัน  หม่ำ ...

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart