คำซ้ำ
คำซ้อน คำซ้ำ คืออะไร พร้อมตัวอย่าง

คำซ้อน คือ  คำที่เกิดจากการเอาคำมูลที่มีความหมายเหมือนกัน  หรือคล้ายคลึงกัน  เป็นคำประเภทเดียวกัน  ตั้งแต่  ๒  คำขึ้นไป  มาเรียงซ้อนกันเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนขึ้น  เช่น  เสื่อสาด  อ้วนพี  ใหญ่โต  คำซ้อนนี้บางทีเรียกว่า คำไวพจน์ผสม (synonymous  compound) สาเหตุการเกิดและประโยชน์ของ คำซ้อน ๑.  ...

READ MORE +
คำซ้ำ มีความหมายว่าอย่างไร ตัวอย่างคำซ้ำ

คำซ้ำ  หมายถึง  คำที่ประกอบด้วยคำเดียวกัน  ๒  คำ  ในการเขียนจะใช้เครื่องหมายไม้ยมกเขียนแทนคำซ้ำ  คำพยางค์เดียวเมื่อซ้ำแล้วออกเสียงพยางค์หน้าเบา  ลงเสียงหนักที่พยางค์หลัง  เช่น  เด็ก ๆ สาว ๆ  ดี ๆ  สวย ๆ  เขียน ๆ  อ่าน ๆ  บ้าน ๆ  เล็ก ๆ  เล่ม ๆ  หลัง ๆ  ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
Shopping cart