fbpx
Tag: ขุดสระราคาถูก

ขุดสระ งบ 2500 บาท โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน

โครงการขุดสระ 2500 บาท โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีแหล่งน้ำไว้ใช้ทำการเกษตร ครับ ชื่อเต็มน่าจะ โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน นี่แหละครับ ก่อนหน้านี้ ผมเห็นเพื่อนๆ ในกลุ่มเกษตรเขาโพสต์โครงการนี้ สักเมื่อ 2-3 ปีก่อน ...

Veradet.com