การับโทรศัพท์
การพูดติดต่อทางโทรศัพท์และการรับโทรศัพท์

เมื่อมีผู้โทรศัพท์ติดต่อไป  ผู้รับโทรศัพท์ควรพูดทักทายก่อน ส่วนผู้ติดต่อไปควรแจ้งผู้รับโทรศัพท์ให้ชัดเจนว่า ตนเป็นใครจะพูดกลับใครเรื่องใด และควรพูดให้กระชับ   เพื่อจะได้ไม่เสียเวลา  ผู้รับโทรศัพท์ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตร  แสดงความมีน้ำในการรับฝากข้อความ   ...

READ MORE +
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart