อังกี่ เต้าหู้เหลือง แบบแข็ง 200 ก.

อังกี่ เต้าหู้เหลือง แบบแข็ง 200 ก. ราคา 27.00 บาท แบรนด์ อั่งกี่ พร้อมรับส่วนลด โปรโมชั่นล่าสุด

SKU: 8854683009971

อังกี่ เต้าหู้เหลือง แบบแข็ง 200 ก. อังกี่ เต้าหู้เหลือง แบบแข็ง 200 ก.- ผ่านการผลิตจากวัตถุดิบเกรดเอ ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สด สะอาด ปลอดภัย – นำไปประกอบอาหารได้หลากหลาย – ให้คุณค่าทางอาหาร เช่น โปรตีน – ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอังกี่*ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น

Veradet.com
Logo
Shopping cart