fbpx
General

คำซ้ำที่เป็นสำนวน

คำซ้ำที่เป็นสำนวน คำที่มีรูปซ้ำบางคำ  เช่น  ดื้อ ๆ  ไหน ๆ  เฉย ๆ  ไป ๆ  มา ๆ  งู ๆ  ปลา ๆ  เปลี่ยนความหมายจากเดิมไปเป็นสำนวน  เช่น รถแล่นมาดี ๆ  แล้วเครื่องก็ดับไปดื้อ ๆ ดื้อ ๆ  แปลว่า  โดยไม่ทราบสาเหตุ   ไป ๆ  มา ๆ  ...

คำซ้ำ มีความหมายว่าอย่างไร ตัวอย่างคำซ้ำ

คำซ้ำ  หมายถึง  คำที่ประกอบด้วยคำเดียวกัน  ๒  คำ  ในการเขียนจะใช้เครื่องหมายไม้ยมกเขียนแทนคำซ้ำ  คำพยางค์เดียวเมื่อซ้ำแล้วออกเสียงพยางค์หน้าเบา  ลงเสียงหนักที่พยางค์หลัง  เช่น  เด็ก ๆ สาว ๆ  ดี ๆ  สวย ๆ  เขียน ๆ  อ่าน ๆ  บ้าน ๆ  เล็ก ๆ  เล่ม ๆ  หลัง ...

คำซ้อน คืออะไร มารู้จักกับคำซ้อนกันดีกว่า

คำซ้อน คืออะไร คำซ้อน คือ คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือตรงข้ามมาเรียงต่อกันตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป ทำให้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น สำหรับตัวอย่างสามารถดูจากรายละเอียดด้านล่าง ตัวอย่าง คำซ้อน “ท่าทางที่เพ่งพินิจดูขนมหลากหลายชนิด  ...

เครื่องหมายวรรคตอน คืออะไร ตัวอย่างเครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน เป็นเครื่องหมายที่ใช้ในการเขียนประกอบตัวอักษร ตัวเลข คำ วลี ประโยค หรือข้อความ เพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านนั้น อ่านข้อความนั้นอย่างไร วรรค คือ การเว้นระยะระหว่างคำ  ข้อความและประโยค  ...

การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ

การอ่านพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับ ตัวพยัญชนะที่ไม่มีรูปสระกำกับและไม่ได้เป็นตัวสะกดหรือตัวการันต์  ออกเสียงประสมพยัญชนะตัวเดียว  หรือกับสระต่างกัน ดังนี้ ๑.      พยัญชนะตัวเดียวหรือพยัญชนะตัวแรกออกเสียงประสมกับสระ –ะ  เช่น  ณ  ธ  ครุศาสตร์  จรัญ  ...

ปริศนาคำทาย คืออะไร ตัวอย่างปริศนาคำทาย

ปริศนาคำทาย คืออะไร ปริศนาคำทาย หมายถึง ถ้อยคำที่ยกขึ้นมาเป็นเงื่อนงำเพื่อให้แก้ ให้ทายกัน เป็นการเล่นอย่างหนึ่งของไทยที่นิยมเล่นกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาช้านานทุกภูมิภาค ...

Veradet.com