ภาษาไทย

ภาษาไทย ความรู้เกี่ยวกับภาษาไทย

คำนาม คืออะไร มีกีชนิด อะไรบ้าง

คำนาม คือ คำที่ใช้แทนที่ คน สัตว์ สิ่งของ และสถานที่ อาการ ลักษณะ ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น คน ปลา ตะกร้า ไก่ ประเทศไทย จังหวัดพิจิตร การออกกำลังกาย การศึกษา…

1 year ago

โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง

โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง แต่งด้วยคำประพันธ์ โคลงสี่สุภาพ จำนวน 6 บท คุณธรรมที่พระสุริโยทัยได้กระทำไว้มีดังนี้ 1. ความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว 2. ความเสียสละ 3. ความกตัญญู โคลงพระสุริโยทัยขาดคอช้าง 6 บท บทที่ 1 บุเรงนองนามราชเจ้า   …

7 years ago

คำกริยา อกรรมกริยา วิกตรรถกริยา

คำกริยา  คือ  คำที่ทำหน้าที่เป็นส่วนหลักของกริยาวลีซึ่งเป็นหัวใจของประโยค  คำกริยามี  ๒  ประเภท  คือ  ประเภทที่มีหน่วยกรรมกับประเภทที่ไม่มีหน่วยกรรม  คำกริยาประเภทที่มีหน่วยกรรม  ได้แก่  คำกริยาสกรรม และคำกริยาทวิกรรม  ส่วนคำกริยาประเภทที่ไม่มีหน่วยกรรม  ได้แก่  คำกริยาอกรรม  คำกริยาคุณศัพท์  คำกริยาต้องเติมเต็ม  คำกริยานำ และคำกริยาตาม ตัวอย่าง…

7 years ago

ตัวอย่างโคลงโลกนิติ คติสอนใจทั้ง 42 บท

ตัวอย่างโคลงโลกนิติ หลังจากที่เราได้ทราบถึงความหมาย ที่มา แล้ว วันนี้ เรามาดูตัวอย่างโคลงทั้ง 42 บท กันดีกว่า ซึ่งวัตถุประสงค์ในการแต่งก็คือเป็นคดีสอนใจ ตัวอย่างโคลงโลกนิติ   ผู้แต่ง                     สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเดชาดิศร รูปแบบ                  โคลงสี่สุภาพ จุดประสงค์ในการแต่ง       เพื่อเป็นคติสอนใจประชาชน เนื้อเรื่องย่อ …

7 years ago

คำบุพบท คืออะไร ความหมายตัวอย่างคำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกตำแหน่งเวลา สิ่งที่คาดหวัง ความเป็นเจ้าของ สาเหตุ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น คำบุพบท แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ คำบุพบทไม่เชื่อมกับบทอื่น คือคำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนามและสรรพนาม เพื่อแสดงการทักทายหรือเป็นคำร้องเรียกเพื่อเกริ่นให้ผู้ฟังรู้สึกตัว คำบุพบทเชื่อมกับบทอื่น คือ คำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนาม…

7 years ago

กาพย์ยานี 11 ธรรมชาติ สุนทรภู่ ตัวอย่าง

กาพย์ยานี  11 คือคำประพันธ์ชนิดหนึ่งซึ่งมีการกำหนดคณะและสัมผัส บทหนึ่งมี  ๒  บาท  บาทละ  ๑๑  คำ  บาทหนึ่งแบ่งเป็น  ๒  วรรค   วรรคหน้า  ๕  คำ  วรรคหลัง  ๖  คำ  บทหนึ่งจึงมี  ๔ …

7 years ago