You searched for: ตัววัดระดับน้ำ

IMAX ประแจขันซิงค์ 8 in 1

IMAX ประแจขันซิงค์ 8 in 1 ตัวเดียวก็สามารถแทนได้ทั้ง ประแจบล๊อค คีมล๊อค และอุปกรณ์งานสุขภัณฑ์ต่างๆได้มากมาย แก้ปัญหาในห้องน้ำได้อย่างคลอบคลุม เดินงานท่อน้ำ ฝักบัว ซิ้งค์ ก็อกน้ำ ชักโครก ตัวเดียวจบ

8 months ago