กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท ทั้งนี้อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

บรรจุที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว

สำหรับรายละเอียดประกาศทั้งหมด สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กรมวิชาการเกษตร https://doa.thaijobjob.com/

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart