แหนแดง แนวคิดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ โคกหนองนา

แหนแดง ประโยชน์ที่หลายคนมองข้าม พอดีว่าผมไปอ่านเจอบทความ รวมทั้งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพืชตัวนี้ เลยได้ไอเดียว่า ถ้านำมาใช้กับการทำเกษตร โคก หนอง นา ก็น่าจะเข้ากันเป็นอย่างดี เนื่องจาก จะต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องขุดเป็นหนอง เพื่อเก็บน้ำ ถ้าเราปล่อยแหนแดงน่าจะดี เพราะนอกจากจะเป็นอาหารของปลากินพืชแล้ว ยังสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยให้กับพืชผัก รวมทั้ง ปล่อยในนาข้าว เพื่อลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน เพราะฉะนั้น มาทำความรู้จักกับมันให้มากขึ้นกว่านี้กันดีกว่า

แหนแดง เปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนทางชีวภาพ โดยผ่านกระบวนการตรึงไนโตรเจนจากอากาศของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (Cyanobacteria) ที่อาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง

แหนแดง เป็นเฟิร์นชนิดหนึ่ง พบตามบริเวณน้ำนิ่ง เช่น บ่อ หรือ คูน้ำ แหนแดงสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำให้แก่เกษตรกรนั้น ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองถึง 10 เท่า เมื่อแหนแดงเจริญเติบโตเต็มที่บนผิวน้ำในนาข้าว 1 ไร่ จะให้ผลผลิตสดถึง 3 ต้น (150 กก./แห้ง) ซึ่งจะให้ปริมาณไนโตรเจนได้ประมาณ 6-.5 กก.เลยทีเดียว

ประโยชน์ของแหนแดง

  1. ทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตเจน
  2. เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน
  3. ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับพืชผักและผลไม้
  4. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี
  5. มีต้นทุนการผลิตต่ำ

การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยในนาข้าว

แหนแดง เหมาะสำหรับใช้เป็นปุ๋ยในนาข้าว โดยการหว่านแหนแดงขณะที่ไถ ทำก่อนปักดำ ใช้ประมาณ 10-15 กก./ไร่ จากนั้นปล่อยให้แหนแดงเจริญเติบโตไปพร้อมกับข้าว หรืออาจจะใช้วิธีเพิ่มปริมาณให้เต็มพื้นที่แล้วไถกลบก่อนหว่านหรือปักดำ วิธีนี้จะต้องใช้แหนแดงประมาณ 100-300 กก/ไร่ เพื่อความรวดเร็วในการเพิ่มปริมาณ

วิธีการขยายพันธุ์แหนแดง

สามารถยายพันธุ์ได้แบบไม่อาศัยเพศได้อย่างรวดเร็ว โดยแยกส่วนของลำต้นเป็นชิ้นเล็กๆ หรือเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว กิ่งแขนงที่แก่จัดของมันจะขาดออกมาเป็นต้นใหม่ การขยายพันธุ์ของแหนแดงทั้งสองวิธี สามารถเพิ่มปริมาณแหนแดงได้เป็นสองเท่าภายใน 3-5 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

การเพิ่มประมาณสามารถทำได้โดยขังน้ำในนาให้ลึกประมาณ 5-10 ซม. ใส่แม่พันธุ์ลงไปประมาณ 100 กรัม/ตารางเมตร เมื่อแหนแดงเจริญเติบโตเต็มที่จะได้น้ำหนักสด 2 กก/ตรม. จากนั้นจึงนำลงในพื้นที่ขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มปริมาณตามความต้องการ

วิธีขยายแม่พันธุ์แหนแดงในบ่อปูน

  1. เตรียมบ่อปูนเจาะรูสูงจากก้นบ่อ 10 ซม. เพื่อควบคุมระดับน้ำ
  2. ใส่ดินนาเท่ากับระดับด้านล่างของรู เติมปุ๋ยคอก 1 กก. และให้น้ำสูงจากระดับผิวดินประมาณ 10 ซม.
  3. ใส่แม่พันธุ์แหนแดงประมาณ 50 กรัม ลงในบ่อที่เตรียมไว้แล้วใช้มือกระจายให้ทั่ว
  4. เมื่อแหนแดงเจริญเติบโตเต็มบ่อจนแน่น ปล่อยน้ำออกจากบ่อหรือนำไปขยายต่อในที่ๆ ต้องการ
  5. นำแหนแดงที่ได้จากบ่อแม่พันธุ์ลงในบ่อขนาดใหญ่ หรือกระชังเพื่อเพิ่มปริมาณต่อไป

Recent Posts

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500-12,650…

3 days ago

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 4 ตำแหน่ง 27 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2550…

4 days ago

จ้างเหมา เดือนละ 15000 บาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตำบลละ 2 อัตรา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน…

3 months ago

โคกหนองนาโมเดล ศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2563 นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ พช.ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร…

3 months ago

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านป่าไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อแก้ปัญหาการทำลายป่า เป็นแนวคิดการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้…

3 months ago

โคกหนองนาโมเดล คืออะไร

โคกหนองนาโมเดล เป็นวิธีจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ของตนเอง เริ่มต้นด้วยการขุดหนอง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง โดยจะขุดแบบฟรีฟอร์ม ให้มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า เลียนแบบธรรมชาติ ความลึกของหนองควรลึกมากกว่า 3.65 เมตร ตามองค์ความรู้ที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้ว่า ในแต่ละวัน น้ำจะระเหยไป 1…

3 months ago