โคกหนองนาโมเดล ศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2563 นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ พช.ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร พร้อมร่วมเสวนาและสรุปบทเรียนการดำเนินงานโคกหนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดศรีสะเกษ บ้านอีต้อม ม.9 ต.คำเนียม อ.กันทรารมย์

โดยนายเชิดชัย จิณะแสน ผู้นำต้นแบบหลักทฤษฎีใหม่โคกหนองนา และประธานศูนย์ฯ ได้บรรยายในหัวข้อการพัฒนาพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคกหนองนาโมเดล พร้อมนำคณะศึกษาดูงานฐานเรียนรู้ต่างๆ ได้รับความสนใจจากคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม โคกหนองนาโมเดล ศรีสะเกษ

[SLGF id=9941]

ภาพ:ข่าว:อรอุมา ภูวิทวรรณกุล

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart