การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านป่าไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อแก้ปัญหาการทำลายป่า เป็นแนวคิดการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ควบคู่กับความต้องการด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำมาประยุคเข้ากับการทำเกษตรทฤษฏีใหม่ หลายคนอาจจะสงสัยว่า ปลูกป่าแล้ว จะกินอะไร วันนี้เรามาทำความรู้จักว่า การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ทำอย่างไรบ้าง

การจำแนกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

  1. ป่าไม้ใช้สอย ไม้โตเร็ว สำหรับใช้ในครัวเรือน เป็นเชื้อเพลิง เช่น สะเดา ไม้ไผ่
  2. ป่าไม้กินได้ คือการปลูกไม้ผล และผักกินใบต่างๆ รวมทั้งพืชสมุนไพร
  3. ป่าไม้เศรษฐกิจ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกนาน ไว้สร้างบ้าน ที่อยู่อาศัย หรือขาย

ซึ่งประโยชน์ 4 อย่างที่จะได้รับก็คือ

  1. ป่าไม้ใช้สอย สามารถนำมาสร้างบ้านได้ ทำโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ได้ ใช้เป็นเชื้อเพลิง
  2. ป่าไม้กินได้ นำมาทำเป็นอาหาร ทั้งพืชกินใบ กินผล กินหัว และเป็นยาสมุนไพร
  3. ป่าไม้เศรษฐกิจ เป็นแหล่งรายได้ครัวเรือนที่สามารถนำมาจำหน่ายได้ ควรปลูกพืชหลากหลายชนิดเพื่อลดความเสี่ยงเรื่องราคา
  4. ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำ การปลูกพืชที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ ช่วยในการสร้างสมดุลของระบบนิเวศน์ ดูดทรัพย์ความชื้นและลดการกัดเซาะหน้าดิน

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart