การอ่านในใจ

การอ่านในใจ เป็นการอ่านเพื่อเก็บใจความสำคัญของเรื่อง นักเรียนควรปฏิบัติตามหลักในการอ่านในใจ ซึ่งมีหลักการดังนี้

หลักการในการอ่านในใจ

๑. นั่งให้เรียบร้อย ไม่แกล้งผู้อื่นขณะอ่าน และจับหนังสือให้ถูกต้องโดยวางสันหนังสือบนแขนซ้ายใช้มือซ้ายจัดขอบหนังสือด้านบน แล้วใช้มือขวาจับขอบหนังสือซีกขวา โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้จับหนังสือแผ่นบนไว้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพลิกหน้าถัดไป ส่วนอีก ๓ นิ้วที่เหลือให้รองไว้ที่ใต้ปกหนังสือ
๒. ไม่อ่านออกเสียง และไม่ขยับริมฝีปากไปมา
๓. เคลื่อนสายตาไปตามตัวหนังสืออย่างรวดเร็ว ไม่ส่ายหน้าไปตามตัวหนังสือ
๔. อ่านข้ามคำหรือข้อความที่ไม่สำคัญเพื่อให้อ่านได้เร็วขึ้น
๕. แบ่งข้อความในประโยคให้เป็นหน่วยหรือกลุ่มคำที่มีความยาวพอสมควร เพื่อให้อ่านได้เร็วและเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้น
๖. ไม่ใช้นิ้วมือหรืออุปกรณ์ใด ๆ มาชี้ที่ตัวหนังสือ ซึ่งจะทำให้อ่านช้าลง
๗. มีสมาธิในการอ่าน โดยใจต้องจดจ่ออยู่ที่ตัวหนังสือที่อ่านเท่านั้น
๘. อ่านเรื่องทั้งหมดให้ละเอียด แล้วตั้งคำถามจากเรื่องว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร ไปทีละตอน ๆ เพื่อจับใจความสำคัญของเรื่องได้รวดเร็วขึ้น
๙. นำความทั้งหมดมาปะติดปะต่อกันให้เป็นเรื่องราว เพื่อนำไปเล่าหรือตอบคำถาม

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart