สำนวนไทยอันเนื่องมากจากปาก

ปากหอยปากปู

ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอ

ปากหวานก้นเปรี้ยว

ปากเหยี่ยวปากกา

ปากเหม็น

ปากมาก

ปากปลาร้า

ปากขอ

ปากไม่อยู่สุข

ปากเป็นเอกเลขเป็นโท

ปากจรวด

ปากหมา

ปากปีจอ

ปากกล้า

ปากแข็ง

ปากคอเราะร้าย

ปากตำแย

ปากจัด

ปากตะไกร

ปากบอน

ปากเบา

ปากเปราะ ปากเปียกปากแฉะ ปากโป้ง ปากม้า ปากไม่มีหูรูด ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม ปากร้ายใจดี ปากลำโพง ปากว่าตาขยิบ ปากว่ามือถึง ปากสว่าง ปากหนัก ปากหวาน

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart