สำนวนไทยในคำน้ำ

ขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก

น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

น้ำตาตกใน

น้ำตาเช็ดหัวเข่า

น้ำตาลใกล้มด

น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง

น้ำน้อยแพ้ไฟ

น้ำพริกถ้วยเก่า

น้ำพักน้ำแรง

น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา

น้ำร้อนปลาเป็น น้ำเย็นปลาตาย

น้ำลดตอผุด

น้ำเลี้ยง

น้ำสั่งฟ้า ปลาสั่งฝน

น้ำใสใจคอ

น้ำหนึ่งใจดียว

น้ำไหลไฟดับ

น้ำอดน้ำทน

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart