หญ้าไนล์อุบล อ.พิบูลมังสาหาร พร้อมส่งทั่วประเทศ

หญ้าไนล์อุบล อ.พิบูลมังสาหาร พร้อมส่งทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถเข้ามารับหน้าแปลงและมีบริการจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศ ทุกภาค พันธุ์หญ้าไนล์สวยๆ รับเยอะ รับน้อย ก็ยินดีให้บริการทั่วไทยจ้า อ่านคุณสมบัติของหญ้าไนล์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.veradet.com/48653

พิกัดแปลง ต.ดอกจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี โทร O859II7749

หญ้าไนล์อุบล

หญ้าไนล์อุบล พิบูลมังสาหาร จำหน่ายหน้าแปลงและจัดส่ง

หญ้าไนล์อำเภอเมืองอุบลราชธานี

ในเมือง หัวเรือ หนองขอน ปทุม ขามใหญ่ แจระแม หนองบ่อ ไร่น้อย กระโสบ กุดลาด ขี้เหล็ก ปะอาว

หญ้าไนล์อำเภอศรีเมืองใหม่

นาคำ แก้งกอก เอือดใหญ่ วาริน ลาดควาย สงยาง ตะบ่าย คำไหล หนามแท่ง นาเลิน ดอนใหญ่

หญ้าไนล์อำเภอโขงเจียม

โขงเจียม ห้วยยาง นาโพธิ์กลาง หนองแสงใหญ่ ห้วยไผ่

หญ้าไนล์อำเภอเขื่องใน

เขื่องใน สร้างถ่อ ค้อทอง ก่อเอ้ หัวดอน ชีทวน ท่าไห นาคำใหญ่ แดงหม้อ ธาตุน้อย บ้านไทย บ้านกอก กลางใหญ่ โนนรัง ยางขี้นก ศรีสุข สหธาตุ หนองเหล่า

หญ้าไนล์อำเภอเขมราฐ

เขมราฐ ขามป้อม เจียด หนองผือ นาแวง แก้งเหนือ หนองนกทา หนองสิม หัวนา

หญ้าไนล์อำเภอเดชอุดม

เมืองเดช นาส่วง นาเจริญ ทุ่งเทิง สมสะอาด กุดประทาย ตบหู กลาง แก้ง ท่าโพธิ์ศรี บัวงาม คำครั่ง นากระแซง โพนงาม ป่าโมง โนนสมบูรณ์

หญ้าไนล์อำเภอนาจะหลวย

นาจะหลวย โนนสมบูรณ์ พรสวรรค์ บ้านตูม โสกแสง โนนสวรรค์

หญ้าไนล์อำเภอน้ำยืน

เก่าขาม โซง โดมประดิษฐ์ บุเปือย ยาง ยางใหญ่ สีวิเชียร

หญ้าไนล์อำเภอบุณฑริก

คอแลน นาโพธิ์ โนนค้อ บัวงาม บ้านแมด โพนงาม หนองสะโน ห้วยข่า

หญ้าไนล์อำเภอตระการพืชผล

กระเดียน กุดยาลวน กุศกร เกษม ขามเปี้ย ขุหลุ คอนสาย คำเจริญ โคกจาน เซเป็ด ตระการ ตากแดด ถ้ำแข้ ท่าหลวง นาพิน นาสะไม โนนกุง บ้านแดง เป้า

สะพือ หนองเต่า ห้วยฝ้ายพัฒนา ไหล่ทุ่ง

หญ้าไนล์อำเภอกุดข้าวปุ้น

กาบิน แก่งเค็ง ข้าวปุ้น โนนสวาง หนองทันน้ำ

หญ้าไนล์อำเภอม่วงสามสิบ

ดุมใหญ่ เตย นาเลิง ไผ่ใหญ่ โพนแพง ม่วงสามสิบ ยางโยภาพ ยางสักกระโพหลุ่ม หนองไข่นก หนองช้างใหญ่ หนองเมือง หนองเหล่า หนองฮาง เหล่าบก

หญ้าไนล์อำเภอวารินชำราบ

คำขวาง คำน้ำแซบ คูเมือง ท่าลาด ธาตุ โนนผึ้ง โนนโหนน บุ่งหวาย บุ่งไหม โพธิ์ใหญ่ เมืองศรีไค วารินชำราบ สระสมิง แสนสุข หนองกินเพล ห้วยขะยุง

หญ้าไนล์อำเภอพิบูลมังสาหาร

กุดชมภู ดอนจิก ทรายมูล นาโพธิ์ โนนกลาง โนนกาหลง บ้านแขม พิบูล โพธิ์ไทร โพธิ์ศรี ระเว ไร่ใต้ หนองบัวฮี อ่างศิลา

หญ้าไนล์อำเภอตาลสุม

คำหว้า จิกเทิง ตาลสุม นาคาย สำโรง หนองกุง

หญ้าไนล์อำเภอโพธิ์ไทร

โพธิ์ไทร ม่วงใหญ่ สองคอน สารภี สำโรง เหล่างาม

หญ้าไนล์อำเภอสำโรง

ขามป้อม ค้อน้อย โคกก่อง โคกสว่าง โนนกลาง โนนกาเล็น บอน สำโรง หนองไฮ หญ้าไนล์อำเภอดอนมดแดง คำไฮใหญ่ ดอนมดแดง ท่าเมือง เหล่าแดง

หญ้าไนล์อำเภอสิรินธร

คันไร่ คำเขื่อนแก้ว ช่องเม็ก นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย โนนก่อ ฝางคำ

หญ้าไนล์อำเภอทุ่งศรีอุดม

กุดเรือ โคกชำแระ นาเกษม นาห่อม หนองอ้ม

หญ้าไนล์อำเภอนาเยีย

นาดี นาเยีย นาเรือง

หญ้าไนล์อำเภอนาตาล

กองโพน นาตาล พะลาน พังเคน

หญ้าไนล์อำเภอเหล่าเสือโก้ก

แพงใหญ่ โพนเมือง หนองบก เหล่าเสือโก้ก

หญ้าไนล์อำเภอสว่างวีระวงศ์

แก่งโดม ท่าช้าง บุ่งมะแลง สว่าง

หญ้าไนล์อำเภอน้ำขุ่น

ขี้เหล็ก โคกสะอาด ตาเกา ไพบูลย์

การปลูกหญ้าไนล์

การเลี้ยงวัวควายให้ประสบความสำเร็จ สิ่งแรกที่เกษตรกรต้องให้ความสำคัญ นอกจากเราจะมีสายพันธุ์สัตว์ที่ดีแล้ว อาหารหยาบที่ดีและเพียงพอ เช่น หญ้า ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กันครับ เพราะสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มาก หากเราสามารถผลิตหญ้าสดหรือหญ้าแห้งได้เอง ซึ่งหญ้าไนล์นี้ นับว่าตอบโจทย์ที่ดี สำหรับการเลี้ยงวัวควายในปัจจุบัน

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart