หญ้าไนล์ร้อยเอ็ด จำหน่ายท่อนพันธุ์หญ้าไนล์เลี้ยงวัวควาย

หญ้าไนล์ร้อยเอ็ด จำหน่ายท่อนพันธุ์หญ้าไนล์เลี้ยงวัวควาย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด และใกล้เคียง นอกจากนี้ยังจัดส่งทั่วประเทศ สำหรับเกษตรกรท่านใดที่ต้องการพันธุ์หญ้าเลี้ยงสัตว์คุณภาพดี ติดต่อได้ครับ

จ.ร้อยเอ็ด เป็นอีกจังหวัดที่มีการเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เป็นจำนวนมาก ดังนั้น ความต้องการเรื่องอาหารสัตว์จึงมีความต้องการเป็นจำนวนมาก หญ้า เป็นอาหารหยาบหลักที่สัตว์เคี้ยวเอื้องมีความต้องการ หากเรามีหญ้าคุณภาพดี อย่างเพียงพอ ก็จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของอาหารได้เป็นอย่างมาก เกษตรกรที่เลี้ยงวัวควาย มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การเลี้ยงประสบความสำเร็จ วันนี้ ผมมีหญ้าสายพันธุ์หนึ่งมาแนะนำครับ นั่นก็คือ หญ้าไนล์ เป็นหญ้าที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชื้นแฉะ สามารถทนน้ำท่วมขังได้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง สามารถอ่านรายละเอียดหญ้าไนล์ได้ที่ veradet.com/48653

หญ้าไนล์ร้อยเอ็ด จำหน่ายท่อนพันธุ์หญ้าไนล์เลี้ยงวัวควาย

หญ้าไนล์ร้อยเอ็ด จำหน่ายพันธุ์หญ้า

หญ้าไนล์อำเภอเกษตรวิสัย

กำแพง กู่กาสิงห์ เกษตรวิสัย ดงครั่งน้อย ดงครั่งใหญ่ ทุ่งทองน้ำอ้อม โนนสว่าง บ้านฝาง เมืองบัว สิงห์โคก หนองแวง เหล่าหลวง

หญ้าไนล์อำเภอจตุรพักตรพิมาน

โคกล่าม ดงกลาง ดงแดง ดู่น้อย น้ำใส ป่าสังข์ เมืองหงส์ ลิ้นฟ้า ศรีโคตร หนองผือ หัวช้าง อีง่อง

หญ้าไนล์อำเภอจังหาร

จังหาร ดงสิงห์ ดินดำ ปาฝา ผักแว่น ม่วงลาด ยางใหญ่ แสนชาติ

หญ้าไนล์อำเภอเชียงขวัญ

เชียงขวัญ บ้านเขือง พระเจ้า พระธาตุ พลับพลา หมูม้น

หญ้าไนล์อำเภอทุ่งเขาหลวง

ทุ่งเขาหลวง เทอดไทย บึงงาม มะบ้า เหล่า

หญ้าไนล์อำเภอธวัชบุรี

เขวาทุ่ง ธงธานี ธวัชบุรี นิเวศน์ บึงนคร ไพศาล มะอึ เมืองน้อย ราชธานี หนองไผ่ หนองพอก อุ่มเม้า

หญ้าไนล์อำเภอปทุมรัตต์

ขี้เหล็ก ดอกล้ำ โนนสง่า โนนสวรรค์ บัวแดง โพนสูง สระบัว หนองแคน

หญ้าไนล์อำเภอพนมไพร

กุดน้ำใส ค้อใหญ่ คำไฮ โคกสว่าง ชานุวรรณ นานวล พนมไพร โพธิ์ชัย โพธิ์ใหญ่ วารีสวัสดิ์ สระแก้ว แสนสุข หนองทัพไทย

หญ้าไนล์อำเภอโพธิ์ชัย

ขามเปี้ย คำพอุง เชียงใหม่ ดอนโอง บัวคำ โพธิ์ศรี สะอาด หนองตาไก้ อัคคะคำ

หญ้าไนล์อำเภอโพนทราย

ท่าหาดยาว โพนทราย ยางคำ ศรีสว่าง สามขา

หญ้าไนล์อำเภอโพนทอง

คำนาดี โคกกกม่วง โคกสูง นาอุดม โนนชัยศรี พรมสวรรค์ โพธิ์ทอง โพธิ์ศรีสว่าง วังสามัคคี แวง สระนกแก้ว สว่าง หนองใหญ่ อุ่มเม่า

หญ้าไนล์อำเภอเมยวดี

ชมสะอาด ชุมพร บุ่งเลิศ เมยวดี

หญ้าไนล์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

ขอนแก่น แคนใหญ่ ดงลาน นาโพธิ์ โนนตาล โนนรัง ในเมือง ปอภาร เมืองทอง รอบเมือง สะอาดสมบูรณ์ สีแก้ว หนองแก้ว หนองแวง เหนือเมือง

หญ้าไนล์อำเภอเมืองสรวง

กกกุง คูเมือง เมืองสรวง หนองผือ หนองหิน

หญ้าไนล์อำเภอศรีสมเด็จ

บ้านบาก โพธิ์ทอง โพธิ์สัย เมืองเปลือย ศรีสมเด็จ สวนจิก หนองแวงควง หนองใหญ่

หญ้าไนล์อำเภอสุวรรณภูมิ

จำปาขัน ช้างเผือก ดอกไม้ ทุ่งกุลา ทุ่งศรีเมือง ทุ่งหลวง นาใหญ่ น้ำคำ บ่อพันขัน เมืองทุ่ง สระคู ห้วยหินลาด หัวช้าง หัวโทน หินกอง

หญ้าไนล์อำเภอเสลภูมิ

กลาง เกาะแก้ว ขวัญเมือง ขวาว ท่าม่วง นางาม นาแซง นาเมือง นาเลิง บึงเกลือ พรสวรรค์ โพธิ์ทอง ภูเงิน เมืองไพร วังหลวง ศรีวิลัย หนองหลวง เหล่าน้อย

หญ้าไนล์อำเภอหนองพอก

กกโพธิ์ โคกสว่าง ท่าสีดา บึงงาม ผาน้ำย้อย ภูเขาทอง รอบเมือง หนองขุ่นใหญ่ หนองพอก

หญ้าไนล์อำเภอหนองฮี

ดูกอึ่ง เด่นราษฎร์ สาวแห หนองฮี อำเภออาจสามารถ ขี้เหล็ก บ้านแจ้ง บ้านดู่ โพนเมือง หนองขาม หนองบัว หนองหมื่นถ่าน หน่อม โหรา อาจสามารถ

คลิปการปลูกหญ้าไนล์

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart