พันธุ์หญ้าไนล์อุบล จำหน่ายท่อนพันธุ์พร้อมปลูก รับหน้าสวน จัดส่งทั่วประเทศ

พันธุ์หญ้าไนล์อุบล จำหน่ายท่อนพันธุ์พร้อมปลูก รับหน้าสวน จัดส่งทั่วประเทศ ราคาหน้าสวน กก.ละ 5 บาท พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้ามารับเองที่หน้าสวนได้ หรือ ท่านใดที่ต้องการให้จัดส่งต่างจังหวัด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ เพราะมีค่าขนส่งเพิ่มเติม

จำหน่าย พันธุ์หญ้าไนล์อุบล

พิกัดแปลง บ้านหัวเรือทอง ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โทร. O85-9II7749

คุณสมบัติ ประโยชน์ วิธีการปลูก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.veradet.com/48653

คลิปหญ้าไนล์  https://www.youtube.com/@KhwayYim/

ท่อนพันธุ์คุณภาพพร้อมปลูก ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปี ทนน้ำขังได้ดี รอบตัดเร็วมาก หมดปัญหาหญ้าไม่พอให้วัวควายกิน

 

จำหน่ายพันธุ์หญ้าไนล์ อุบล 0859117749

จำหน่ายพันธุ์หญ้าไนล์ อุบล 0859117749

จำหน่ายพันธุ์หญ้าไนล์ อุบล 0859117749

จำหน่ายพันธุ์หญ้าไนล์ อุบล 0859117749

จำหน่ายพันธุ์หญ้าไนล์ อุบล 0859117749

หญ้าไนล์อำเภอเมืองอุบลราชธานี

 1. หญ้าไนล์ตำบลในเมือง
 2. หญ้าไนล์ตำบลหัวเรือ
 3. หญ้าไนล์ตำบลหนองขอน
 4. หญ้าไนล์ตำบลปทุม
 5. หญ้าไนล์ตำบลขามใหญ่
 6. หญ้าไนล์ตำบลแจระแม
 7. หญ้าไนล์ตำบลหนองบ่อ
 8. หญ้าไนล์ตำบลไร่น้อย
 9. หญ้าไนล์ตำบลกระโสบ
 10. หญ้าไนล์ตำบลกุดลาด
 11. หญ้าไนล์ตำบลขี้เหล็ก
 12. หญ้าไนล์ตำบลปะอาว

หญ้าไนล์อำเภอศรีเมืองใหม่

 1. หญ้าไนล์ตำบลนาคำ
 2. หญ้าไนล์ตำบลแก้งกอก
 3. หญ้าไนล์ตำบลเอือดใหญ่
 4. หญ้าไนล์ตำบลวาริน
 5. หญ้าไนล์ตำบลลาดควาย
 6. หญ้าไนล์ตำบลสงยาง
 7. หญ้าไนล์ตำบลตะบ่าย
 8. หญ้าไนล์ตำบลคำไหล
 9. หญ้าไนล์ตำบลหนามแท่ง
 10. หญ้าไนล์ตำบลนาเลิน
 11. หญ้าไนล์ตำบลดอนใหญ่

หญ้าไนล์อำเภอโขงเจียม

 1. หญ้าไนล์ตำบลโขงเจียม
 2. หญ้าไนล์ตำบลห้วยยาง
 3. หญ้าไนล์ตำบลนาโพธิ์กลาง
 4. หญ้าไนล์ตำบลหนองแสงใหญ่
 5. หญ้าไนล์ตำบลห้วยไผ่

หญ้าไนล์อำเภอเขื่องใน

 1. หญ้าไนล์ตำบลเขื่องใน
 2. หญ้าไนล์ตำบลสร้างถ่อ
 3. หญ้าไนล์ตำบลค้อทอง
 4. หญ้าไนล์ตำบลก่อเอ้
 5. หญ้าไนล์ตำบลหัวดอน
 6. หญ้าไนล์ตำบลชีทวน
 7. หญ้าไนล์ตำบลท่าไห
 8. หญ้าไนล์ตำบลนาคำใหญ่
 9. หญ้าไนล์ตำบลแดงหม้อ
 10. หญ้าไนล์ตำบลธาตุน้อย
 11. หญ้าไนล์ตำบลบ้านไทย
 12. หญ้าไนล์ตำบลบ้านกอก
 13. หญ้าไนล์ตำบลกลางใหญ่
 14. หญ้าไนล์ตำบลโนนรัง
 15. หญ้าไนล์ตำบลยางขี้นก
 16. หญ้าไนล์ตำบลศรีสุข
 17. หญ้าไนล์ตำบลสหธาตุ
 18. หญ้าไนล์ตำบลหนองเหล่า

หญ้าไนล์อำเภอเขมราฐ

 1. หญ้าไนล์ตำบลเขมราฐ
 2. หญ้าไนล์ตำบลขามป้อม
 3. หญ้าไนล์ตำบลเจียด
 4. หญ้าไนล์ตำบลหนองผือ
 5. หญ้าไนล์ตำบลนาแวง
 6. หญ้าไนล์ตำบลแก้งเหนือ
 7. หญ้าไนล์ตำบลหนองนกทา
 8. หญ้าไนล์ตำบลหนองสิม
 9. หญ้าไนล์ตำบลหัวนา

หญ้าไนล์อำเภอเดชอุดม

 1. หญ้าไนล์ตำบลเมืองเดช
 2. หญ้าไนล์ตำบลนาส่วง
 3. หญ้าไนล์ตำบลนาเจริญ
 4. หญ้าไนล์ตำบลทุ่งเทิง
 5. หญ้าไนล์ตำบลสมสะอาด
 6. หญ้าไนล์ตำบลกุดประทาย
 7. หญ้าไนล์ตำบลตบหู
 8. หญ้าไนล์ตำบลกลาง
 9. หญ้าไนล์ตำบลแก้ง
 10. หญ้าไนล์ตำบลท่าโพธิ์ศรี
 11. หญ้าไนล์ตำบลบัวงาม
 12. หญ้าไนล์ตำบลคำครั่ง
 13. หญ้าไนล์ตำบลนากระแซง
 14. หญ้าไนล์ตำบลโพนงาม
 15. หญ้าไนล์ตำบลป่าโมง
 16. หญ้าไนล์ตำบลโนนสมบูรณ์

หญ้าไนล์อำเภอนาจะหลวย

 1. หญ้าไนล์ตำบลนาจะหลวย
 2. หญ้าไนล์ตำบลโนนสมบูรณ์
 3. หญ้าไนล์ตำบลพรสวรรค์
 4. หญ้าไนล์ตำบลบ้านตูม
 5. หญ้าไนล์ตำบลโสกแสง
 6. หญ้าไนล์ตำบลโนนสวรรค์

หญ้าไนล์อำเภอน้ำยืน

 1. หญ้าไนล์ตำบลเก่าขาม
 2. หญ้าไนล์ตำบลโซง
 3. หญ้าไนล์ตำบลโดมประดิษฐ์
 4. หญ้าไนล์ตำบลบุเปือย
 5. หญ้าไนล์ตำบลยาง
 6. หญ้าไนล์ตำบลยางใหญ่
 7. หญ้าไนล์ตำบลสีวิเชียร

หญ้าไนล์อำเภอบุณฑริก

 1. หญ้าไนล์ตำบลคอแลน
 2. หญ้าไนล์ตำบลนาโพธิ์
 3. หญ้าไนล์ตำบลโนนค้อ
 4. หญ้าไนล์ตำบลบัวงาม
 5. หญ้าไนล์ตำบลบ้านแมด
 6. หญ้าไนล์ตำบลโพนงาม
 7. หญ้าไนล์ตำบลหนองสะโน
 8. หญ้าไนล์ตำบลห้วยข่า

หญ้าไนล์อำเภอตระการพืชผล

 1. หญ้าไนล์ตำบลกระเดียน
 2. หญ้าไนล์ตำบลกุดยาลวน
 3. หญ้าไนล์ตำบลกุศกร
 4. หญ้าไนล์ตำบลเกษม
 5. หญ้าไนล์ตำบลขามเปี้ย
 6. หญ้าไนล์ตำบลขุหลุ
 7. หญ้าไนล์ตำบลคอนสาย
 8. หญ้าไนล์ตำบลคำเจริญ
 9. หญ้าไนล์ตำบลโคกจาน
 10. หญ้าไนล์ตำบลเซเป็ด
 11. หญ้าไนล์ตำบลตระการ
 12. หญ้าไนล์ตำบลตากแดด
 13. หญ้าไนล์ตำบลถ้ำแข้
 14. หญ้าไนล์ตำบลท่าหลวง
 15. หญ้าไนล์ตำบลนาพิน
 16. หญ้าไนล์ตำบลนาสะไม
 17. หญ้าไนล์ตำบลโนนกุง
 18. หญ้าไนล์ตำบลบ้านแดง
 19. หญ้าไนล์ตำบลเป้า
 20. หญ้าไนล์ตำบลสะพือ
 21. หญ้าไนล์ตำบลหนองเต่า
 22. หญ้าไนล์ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา
 23. หญ้าไนล์ตำบลไหล่ทุ่ง

หญ้าไนล์อำเภอกุดข้าวปุ้น

 1. หญ้าไนล์ตำบลกาบิน
 2. หญ้าไนล์ตำบลแก่งเค็ง
 3. หญ้าไนล์ตำบลข้าวปุ้น
 4. หญ้าไนล์ตำบลโนนสวาง
 5. หญ้าไนล์ตำบลหนองทันน้ำ

หญ้าไนล์อำเภอม่วงสามสิบ

 1. หญ้าไนล์ตำบลดุมใหญ่
 2. หญ้าไนล์ตำบลเตย
 3. หญ้าไนล์ตำบลนาเลิง
 4. หญ้าไนล์ตำบลไผ่ใหญ่
 5. หญ้าไนล์ตำบลโพนแพง
 6. หญ้าไนล์ตำบลม่วงสามสิบ
 7. หญ้าไนล์ตำบลยางโยภาพ
 8. หญ้าไนล์ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
 9. หญ้าไนล์ตำบลหนองไข่นก
 10. หญ้าไนล์ตำบลหนองช้างใหญ่
 11. หญ้าไนล์ตำบลหนองเมือง
 12. หญ้าไนล์ตำบลหนองเหล่า
 13. หญ้าไนล์ตำบลหนองฮาง
 14. หญ้าไนล์ตำบลเหล่าบก

หญ้าไนล์อำเภอวารินชำราบ

 1. หญ้าไนล์ตำบลคำขวาง
 2. หญ้าไนล์ตำบลคำน้ำแซบ
 3. หญ้าไนล์ตำบลคูเมือง
 4. หญ้าไนล์ตำบลท่าลาด
 5. หญ้าไนล์ตำบลธาตุ
 6. หญ้าไนล์ตำบลโนนผึ้ง
 7. หญ้าไนล์ตำบลโนนโหนน
 8. หญ้าไนล์ตำบลบุ่งหวาย
 9. หญ้าไนล์ตำบลบุ่งไหม
 10. หญ้าไนล์ตำบลโพธิ์ใหญ่
 11. หญ้าไนล์ตำบลเมืองศรีไค
 12. หญ้าไนล์ตำบลวารินชำราบ
 13. หญ้าไนล์ตำบลสระสมิง
 14. หญ้าไนล์ตำบลแสนสุข
 15. หญ้าไนล์ตำบลหนองกินเพล
 16. หญ้าไนล์ตำบลห้วยขะยุง

หญ้าไนล์อำเภอพิบูลมังสาหาร

 1. หญ้าไนล์ตำบลกุดชมภู
 2. หญ้าไนล์ตำบลดอนจิก
 3. หญ้าไนล์ตำบลทรายมูล
 4. หญ้าไนล์ตำบลนาโพธิ์
 5. หญ้าไนล์ตำบลโนนกลาง
 6. หญ้าไนล์ตำบลโนนกาหลง
 7. หญ้าไนล์ตำบลบ้านแขม
 8. หญ้าไนล์ตำบลพิบูล
 9. หญ้าไนล์ตำบลโพธิ์ไทร
 10. หญ้าไนล์ตำบลโพธิ์ศรี
 11. หญ้าไนล์ตำบลระเว
 12. หญ้าไนล์ตำบลไร่ใต้
 13. หญ้าไนล์ตำบลหนองบัวฮี
 14. หญ้าไนล์ตำบลอ่างศิลา

หญ้าไนล์อำเภอตาลสุม

 1. หญ้าไนล์ตำบลคำหว้า
 2. หญ้าไนล์ตำบลจิกเทิง
 3. หญ้าไนล์ตำบลตาลสุม
 4. หญ้าไนล์ตำบลนาคาย
 5. หญ้าไนล์ตำบลสำโรง
 6. หญ้าไนล์ตำบลหนองกุง

หญ้าไนล์อำเภอโพธิ์ไทร

 1. หญ้าไนล์ตำบลโพธิ์ไทร
 2. หญ้าไนล์ตำบลม่วงใหญ่
 3. หญ้าไนล์ตำบลสองคอน
 4. หญ้าไนล์ตำบลสารภี
 5. หญ้าไนล์ตำบลสำโรง
 6. หญ้าไนล์ตำบลเหล่างาม

หญ้าไนล์อำเภอสำโรง

 1. หญ้าไนล์ตำบลขามป้อม
 2. หญ้าไนล์ตำบลค้อน้อย
 3. หญ้าไนล์ตำบลโคกก่อง
 4. หญ้าไนล์ตำบลโคกสว่าง
 5. หญ้าไนล์ตำบลโนนกลาง
 6. หญ้าไนล์ตำบลโนนกาเล็น
 7. หญ้าไนล์ตำบลบอน
 8. หญ้าไนล์ตำบลสำโรง
 9. หญ้าไนล์ตำบลหนองไฮ

หญ้าไนล์อำเภอดอนมดแดง

 1. หญ้าไนล์ตำบลคำไฮใหญ่
 2. หญ้าไนล์ตำบลดอนมดแดง
 3. หญ้าไนล์ตำบลท่าเมือง
 4. หญ้าไนล์ตำบลเหล่าแดง

หญ้าไนล์อำเภอสิรินธร

 1. หญ้าไนล์ตำบลคันไร่
 2. หญ้าไนล์ตำบลคำเขื่อนแก้ว
 3. หญ้าไนล์ตำบลช่องเม็ก
 4. หญ้าไนล์ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 5. หญ้าไนล์ตำบลโนนก่อ
 6. หญ้าไนล์ตำบลฝางคำ

หญ้าไนล์อำเภอทุ่งศรีอุดม

 1. หญ้าไนล์ตำบลกุดเรือ
 2. หญ้าไนล์ตำบลโคกชำแระ
 3. หญ้าไนล์ตำบลนาเกษม
 4. หญ้าไนล์ตำบลนาห่อม
 5. หญ้าไนล์ตำบลหนองอ้ม

หญ้าไนล์อำเภอนาเยีย

 1. หญ้าไนล์ตำบลนาดี
 2. หญ้าไนล์ตำบลนาเยีย
 3. หญ้าไนล์ตำบลนาเรือง

หญ้าไนล์อำเภอนาตาล

 1. หญ้าไนล์ตำบลกองโพน
 2. หญ้าไนล์ตำบลนาตาล
 3. หญ้าไนล์ตำบลพะลาน
 4. หญ้าไนล์ตำบลพังเคน

หญ้าไนล์อำเภอเหล่าเสือโก้ก

 1. หญ้าไนล์ตำบลแพงใหญ่
 2. หญ้าไนล์ตำบลโพนเมือง
 3. หญ้าไนล์ตำบลหนองบก
 4. หญ้าไนล์ตำบลเหล่าเสือโก้ก

หญ้าไนล์อำเภอสว่างวีระวงศ์

 1. หญ้าไนล์ตำบลแก่งโดม
 2. หญ้าไนล์ตำบลท่าช้าง
 3. หญ้าไนล์ตำบลบุ่งมะแลง
 4. หญ้าไนล์ตำบลสว่าง

หญ้าไนล์อำเภอน้ำขุ่น

 1. หญ้าไนล์ตำบลขี้เหล็ก
 2. หญ้าไนล์ตำบลโคกสะอาด
 3. หญ้าไนล์ตำบลตาเกา
 4. หญ้าไนล์ตำบลไพบูลย์

นอกจากนี้ เรายังมีบริการจัดส่งหญ้าไนล์ทั่วประเทศ ใน กก.ละ 5 บาท พื้นที่การให้บริการ

กรุงเทพมหานคร กระบี่ กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด ตาก นครนายก นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นนทบุรี นราธิวาส น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ร้อยเอ็ด ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว หนองบัวลำภู สระบุรี สิงห์บุรี สุโขทัย สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart