คำพ้องรูป คืออะไร

คำพ้องรูป คือ คือคำที่เขียนเหมือนกัน แต่อ่านออกเสียงต่างกัน และมีความหมายต่างกัน การอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้อง ควรดูข้อความอื่นๆ ประกอบด้วยว่า คำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไร แล้วจึงอ่านให้ถูกต้อง

ตัวอย่างตำพ้องรูป

ปักเป้า

อ่านว่า ปัก-กะ-เป้า หมายถึง ชื่อปลาชนิดหนึ่ง

อ่านว่า ปัก-เป้า หมายถึง ชื่อว่าวชนิดหนึ่ง มีหางยาว ตัวอย่างประโยค เด็กน้อยวิ่งว่าปักเป้า (ปัก-เป้า) ที่สนาม

กรี

อ่านว่า กรี หมายถึง กระดูกแหลมที่หัวกุ้ง

อ่านว่า กะ-รี หมายถึง ช้าง

สระ

อ่านว่า สะ  หมายถึง สระน้ำ

อ่านว่า สะ-หระ หมายถึง ตัว ตัวอักษรที่ใช้ประกอบกับพยัญชนะ

เสมา

อ่านว่า สะ-เหมา หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง

อ่านว่า เส-มา หมายถึง เครื่องหมายทำเขตโบสถ์ สำหรับทำสังฆทาน

 

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart