สมัครงาน สกต.ศรีสะเกษ จำกัด เปิดรับสมัคร ลูกจ้างการตลาด 3 อัตรา ตั้งแต่ 23 ม.ค.-10 ก.พ. 66

สมัครงาน สกต.ศรีสะเกษ จำกัด เปิดรับสมัคร ลูกจ้างการตลาด 3 อัตรา ตั้งแต่ 23 ม.ค.-10 ก.พ. 66

รายละเอียด

  • อายุ 20-50 ปี
  • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.
  • เงินเดือน 9,960 บาท
  • สัญญาจ้าง 1 ปี หากปฏิบัติงานดีสหกรณ์จะจ้างต่อ ปีต่อปี
  • ปฏิบัติงาน คลังสาขาโนนคูณ น้ำเกลี้ยง และ ราศรีไศล

สมัครได้ที่ สำนักงานสหกรณ์การเกษตร เพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ศรีสะเกษ จำกัด เลขที่ 336/1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองครก อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โทร.045611066

รายละเอียดทั้งหมด

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart