อัลตร้าซอยล์ ไฮโกร+(พลัส) อัลตร้าซอยล์ไบโอ+ จุลินทรีย์เพิ่มผลผลิตให้กับพืช

อัลตร้าซอยล์ ไฮโกร+(พลัส) จุลินทรีย์เพิ่มผลผลิตให้กับพืช ผมก็อยากรู้ว่า มันจะเป็นอย่างไร แล้วแตกต่างจากการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์อย่างไร ผมเลยลองหาข้อมูลที่พอจะหาได้ มารวบรวมให้ทุกท่านได้ลองศึกษาไปพร้อมๆ กันครับ

ก่อนอื่น เรามาทำความรู้จัก จุลินทรีย์กันก่อนนะครับ ว่าคืออะไร แล้วมีประโยชน์กับพืชอย่างไรบ้าง

จุลินทรีย์ เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ที่อาศัยอยู่ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ อากาศ หรือในดิน ซึ่งจุลินทรีย์มีหลากหลายสายพันธุ์ มีทั้งประโยชน์และก่อโรค

จุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน โดยธรรมชาติส่วนใหญ่ จะมีหน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืช ซากสัตว์ ให้ได้มาเป็นสารละลายน้ำที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ จุลินทรีย์ยังปรับสภาพดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

พืชต้องการอะไรบ้างในการดำรงชีวิต

 • แสงแดด
 • อากาศ
 • น้ำ
 • ดินอาหาร

การดูดซึมสารอาหารของพืช นอกจากจะดูดสารอาหารผ่านทางรากแล้ว พืชยังมีปากใบที่สามารถดูดซึมหรือรับอาหารโดยตรงได้ นอกจากนี้ใบพืชก็ยังมีหน้าที่สังเคราะห์แสงทำให้สามารถสร้างอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืชได้ทันที

จากสภาพอากาศ สภาพดินที่เปลี่ยนแปลงไป จากสมัยก่อน มีพื้นที่ป่า น้ำ ดิน ที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี พืชก็สามารถเจริญเติบโตงอกงามได้ แต่ปัจจุบัน โลกถูกพัฒนาไปอย่างมาก มีการใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง โรงงานอุตสาหกรรมปล่อยของเสีย เกิดมลพิษ การเผาไร่นาหลังการเก็บเกี่ยว ทำให้ดินที่เคยมีจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์ลดลงหรือตายไป ทำให้ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ ให้กับพืชน้ำไปใช้ประโยชน์

พืชต้องการอากาศ เพราะอาการ มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับพืช เพราะ มีก๊าซไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบมากถึง 78% ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักที่สำคัญสำหรับพืชที่ต้องการเป็นจำนวนมาก แต่ไนโตรเจนในอาการ พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยมาก ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการศึกษาวิจัยจนได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมานั่นก็คือ อัลตร้าซอยล์ไฮโกร+ และ อัลตร้าซอยล์ไบโอ+ จุลินทรีย์พืชสูตรเข้มข้น เพื่อเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ในดิน

มารู้จัก  อัลตร้าซอยล์ ไฮโกร+(พลัส) และ อัลตร้าซอยล์ไบโอ+

อัลตร้าซอยล์ไบโอ+ Ultra Soil Bio +

 

 • จุลินทรีย์ที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ให้มีความแข็งแรง ทนทานทุกสภาวะแวดล้อม ทนกรด ด่าง ยาฆ่าแมลง ความร้อน สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา
 • เสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืช สร้างผลึก ALA (5-Aminosalicylic acid) ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกัน สร้างภูมิต้านทานให้กับพืช ไม่ให้ดึงดูด แมลงศัตรูพืช
 • ตรึงก๊าซที่จำเป็นมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน
 • เพิ่มแร่ธาตุภูเขาไฟ จะช่วยดึงแร่ธาตุที่ลอยในอากาศลงดิน ช่วยให้พืชนำมาใช้ประโยชน์ได้

 

สำหรับฉีดพ่นทางใบ เพื่อเก็บกักและเปลี่ยนสภาพก๊าซไนโตรเจนในอากาศ ให้อยู่ในรูปแบบที่พืชสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้ทันที ช่วยให้พืชดูดซึมสารอาหารสำคัญได้อย่างเต็มประสิทธิภาพผ่านทางใบ และเพิ่มช่องทางในการรับสารอาหารของพืช

วิธีการใช้

 • พืชยืนต้น Ultra Soil Bio 1 ซอง ละลายในน้ำ 200 ลิตร เติมกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม หมักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 วัน ฉีดพ่นลงดิน โคนต้น 1 ซองสามารถใช้ได้มากกว่า 5 ไร่
 • พืชล้มลุก Ultra Soil Bio 1 ซอง ละลายในน้ำ 600-1000 ลิตร เติมกากน้ำตาล 1 กก. หมักทิ้งไว้ 12 ชม. แต่ไม่เกิน 3 วัน ฉีดพ่นลงดิน โคนต้น 1 ซองใช้ได้ 30-50 ไร่
 • ฉีดพ่นทุก 15 วัน

สั่งซื้อ Ultra Soil Bio

อัลตร้าซอยล์ ไฮโกร+(พลัส) Ultra Soil Higro+

 • จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ ทนทานทุกสภาพแวดล้อม ทน กรด – ด่าง และยาฆ่าแมลง
 • ทนความร้อน สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา
 • ธาตุอาหารเสริม และธาตุอาหารรอง

คุณสมบัติ

 • ช่วยให้พืชได้สารอาหารสำคัญอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ช่วยย่อยสารอาหารที่ตกค้างที่ใบให้เป็นรูปแบบที่พืชสามารถนำมาใช้ได้มากขึ้น
 • เสริมภูมิคุ้มกันให้กับพืช สร้างผลึก ALA ทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันพืช
 • เพิ่มช่องทางในการได้รับสารอาหารของพืช

วิธีใช้

 • พืชยืนต้นและข้าว  1 ซอง ละลายน้ำ 1000 ลิตร หมักไว้ 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 วัน ฉีดพ่นทางใบ 1 ซอง สามารถใช้ได้มากถึง 30 ไร่ สามารถใช้น้ำประปาได้
 • พืชล้มลุก 1 ซอง ละลายน้ำ 2000 ลิตร หมักทิ้งไว้ 12 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 วัน ฉีดพ่นทางใบ 1 ซองใช้ได้มากถึง 60 ไร่
 • ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน

สั่งซื้อ Ultra Soil Higro

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart