Categories: General

คำซ้อน 4 จังหวะ

คำซ้อน 4 จังหวะ ได้แก่คำซ้อนที่มีลักษณะดังนี้

๑. คำซ้อนที่มีคำซ้ำกัน ๒ คำ เช่น รุ่นพี่รุ่นน้อง พลอยฟ้าพลอยฝน ยกบ้ายกบอ คิดแล้วคิดอีก กินเศษกินเลย ผ่าเหล่า ผ่ากอ ทุกคืนทุกวัน  กี่โมงกี่ยาม เปลืองเนื้อเปลืองตัว ลูกเสือลูกตะเข้ ปากเหยี่ยวปากกา ไปไหนมาไหน ฯลฯ

๒. คำซ้อนที่มีเสียงสัมผัสระหว่างคำที่เป็นองศ์ประกอบในจังหวะที่ ๒ กับจังหวะที่ ๓  เช่น กรวดหินดินทราย เสือสิงห์กระทิงแรด ชั่วนาตาปี ตีอกยกหัว ยิงนกตกปลา ถ้วยชามรามไห เก็บหอมออมริบ ช่วยเหลือเจือจุ่น น้ำใสใจจริง หัวคว่ำคะมำหงาย ฯลฯ

คนไทยใช้คำซ้อน ๔ จังหวะมากในการสนทนาและใช้ในงานเขียนที่ไม่เป็นทางการ ส่วนงานเขียนที่เป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ รายงานการประชุม รายงานทางวิชาการ ตำรา เรียงความที่เป็นทางการ ประกาศ กฎ ระเบียบ ฯลฯ ไม่ใช้คำซ้อน ๔ จังหวะ ภาษาที่ใช้คำซ้อน ๔ จังหวะ จึงมักเป็นภาษาที่ไม่เป็นทางการ

ตัวอย่าง คำซ้อน 4 จังหวะ

อย่าไปเชื่อพวกปากหอยปากปูพวกนั้นเลย (ไม่เป็นทางการ)

ไม่ควรเชื่อคนที่พูดโดยไม่คิด (เป็นทางการ)

กี่โมงกี่ยามแล้ว ทำไม่รู้จักหลับจักนอน (ไม่เป็นทางกา)

ดึกดื่น เหตุใดจึงไม่เข้านอน (กึ่งทางการ)

เรื่องนี้ตกลงกันได้ อย่าให้ถึงโรงถึงศาลกันเลย (ไม่เป็นทางการ)

เรื่องนี้พอเจรากันได้ อย่าให้เป็นคดีความกันเลย (ทางการ)

รู้จักเก็บหอมออมริบไว้บ้าง ฉุกเฉินขึ้นมาจะได้มีได้ (ไม่เป็นทางการ)

ควรเก็บหอมออมไว้บ้าง ยามฉุกเฉินจะได้มีใช้ (ทางการ)

ถ้วยชามรามไหวางกองไว้เต็ม ยังไม่ได้เก็บไปไว้ (ไม่เป็นทางการ)

ถ้วยชามจำนวนมากยังไม่ได้ล้างและเก็บให้เรียบร้อย (ทางการ)

Recent Posts

จ้างเหมา เดือนละ 15000 บาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตำบลละ 2 อัตรา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน…

4 weeks ago

แหนแดง แนวคิดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ โคกหนองนา

แหนแดง ประโยชน์ที่หลายคนมองข้าม พอดีว่าผมไปอ่านเจอบทความ รวมทั้งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพืชตัวนี้ เลยได้ไอเดียว่า ถ้านำมาใช้กับการทำเกษตร โคก หนอง นา ก็น่าจะเข้ากันเป็นอย่างดี เนื่องจาก จะต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องขุดเป็นหนอง เพื่อเก็บน้ำ ถ้าเราปล่อยแหนแดงน่าจะดี เพราะนอกจากจะเป็นอาหารของปลากินพืชแล้ว…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล ศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2563 นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ พช.ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร…

4 weeks ago

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านป่าไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อแก้ปัญหาการทำลายป่า เป็นแนวคิดการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล คืออะไร

โคกหนองนาโมเดล เป็นวิธีจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ของตนเอง เริ่มต้นด้วยการขุดหนอง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง โดยจะขุดแบบฟรีฟอร์ม ให้มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า เลียนแบบธรรมชาติ ความลึกของหนองควรลึกมากกว่า 3.65 เมตร ตามองค์ความรู้ที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้ว่า ในแต่ละวัน น้ำจะระเหยไป 1…

4 weeks ago

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ สถานที่ท่องเที่ยว ศรีสะเกษ

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ เป็นร้านกาแฟ เครื่องดืม ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา จัดร้านสถานที่ เหมาะแก่การถ่ายรูป นั่งชิลอย่างมาก สวยงาม ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศ อากาดีๆ ช่วงเย็น แนะนำเลยครับ…

3 months ago