ภาษาโน้มน้าวใจ

 

ผู้โน้มน้าวใจต้องใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ  ขอร้อง วิงวอนหรือเร้าใจ  เลือกใช้คำให้สื่อความหมายตามที่ต้องการ ไม่ใช้การข่มขู่บีบบังคับ หรือคุกคามความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่ต้องการโน้มน้าวใจ  เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้การโน้มน้าวใจไม่สัมฤทธิ์ผล

ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงเสนอแนะ

พวกเธอควรกินผลไม้มากๆ ถ้าอยากให้ผิวพรรณผ่องใส

ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงขอร้อง

โรงเรียนของเราจะมีชื่อเสียงได้  ส่วนหนึ่งเกิดจากนักเรียน ถ้านักเรียนพยายามทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้ดีจนชนะการประกวด  โรงเรียนของเราก็จะได้ชื่อเสียงมาทีเดียว

ตัวอย่างการใช้ภาษาเชิงวิงวอน

ลูกชายของผมมีเลือดab เน้กกะถีฟซึ่งเป็นเลือดหายากต้องผ่าตัดเอาเนื้องอกโดยด่วน แต่สภากาชาดมีเลือดกลุ่มนี้สำรองไว้ไม่พอ ขอท่านที่มีเลือดกลุ่มนี้  โปรดช่วยชีวิตลูกชายผมด้วย ผมมีลูกชายเพียงคนเดียว  เขาเป็นลมหายใจของผม ขอความกรุณาติดต่อโรงพยาบาลจุฬาฯ โดยด่วน หรือติดต่อผมโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์  08-1118 8811

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart