คำแสลงหรือคำคะนอง

 

ความหมายของ คำแสลงหรือคำคะนอง

เป็นคำที่คิดขึ้นเพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกต่าง ๆ  มักมีลักษณะแปลกต่างจากภาษาปรกติ  คำแสลงเป็นคำที่ใช้เฉพาะกลุ่มคนพวกเดียวกัน  มีกิจกรรมร่วมกัน  เป็นคำที่ต่ำกว่าภาษามาตรฐาน  จึงใช้เฉพาะภาษาพูด  สามารถแยกได้ดังนี้

๑.      ยืมหรือตัดคำมาจากภาษาต่างประเทศซึ่งคำไทยที่เป็นมาตรฐานใช้อยู่แล้ว  เช่น  ฮั้ว  ไฮโซ  แอ๊ป  คิกขุ  แจ๊กพอต  เป็นต้น

๒.    นำคำมาประสมเพื่อใช้ในความหมายเปรียบเทียบกับเรื่องหรือสิ่งอื่น ๆ  เช่น  ตกกระป๋อง  ชิดซ้าย  เด็กเส้น  ตีนแมว  เป็นต้น

๓.     สร้างคำใหม่ให้แปลสะดุดหู  สะดุดตา  เช่น  ปิ๊ง  กิ๊ก  เต๊ะจุ๊ย  ชะเลียร์  เป็นต้น

๔.     จงใจใช้คำให้ผิดความหมาย  ผิดบริบท  ผิดหลักภาษา  เช่น  โดนใจ  บ้าน ๆ  ฟาดแข้ง  เม๊าธ์แตก  จัดเต็ม  เป็นต้น

นำมาจากนวนิยาย  ละครโทรทัศน์  ชื่อร้าน  บุคคล  สิ่งที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักกันดี  เช่น  เพิ้ง  เชย  เจ๋ง  แจ๋ว  ตกม้าตาย  เป็นต้น

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart