ภาษาปาก

ภาษาปาก”   ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  ๒๕๔๒  (ราชบัณฑิตยสถาน  ๒๕๔๖,  หน้า  ๘๒๒)   ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึง    “ภาษาพูดที่แสดงความคุ้นเคย  ไม่เหมาะสม  ที่จะใช้เป็นพิธีการ”
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างภาษาปาก
กล้วย                 หมายถึง      ง่ายมาก  เช่น  เรื่องกล้วย ๆ  อย่างนี้ใครก็ทำได้
กระซวก            หมายถึง       แทง
กระตั๊ก ๆ    หมายถึง      กองใหญ่,  จำนวนมาก เช่น  เขามีเงินเป็นกระตั๊ก ๆ
กะเปิ๊บกะป๊าบ     หมายถึง      มีกริยาท่าทางหรือแต่งตัวรุงรังไม่เรียบร้อย
กะหร่อง    หมายถึง      ผอมเกร็ง
กินขาด    หมายถึง       ดีกว่ามาก,  เหนือกว่ามาก,  ชนะเด็ดขาด
กิโล    หมายถึง       เครื่องชั่ง
กุดัง, โกดัง    หมายถึง       โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ
เก๊ก    หมายถึง       วางท่า
เกม    หมายถึง        สิ้นสุด,  จบ
เกือก    หมายถึง        รองเท้า
ไก่โห่    หมายถึง         เวลารุ่งสาง,  ก่อนเวลา  เช่น  มาตั้งแต่ไกโห่
ขาใหญ่    หมายถึง          นักเลงผู้มีอิทธิพล
ขี้กะโล้โท้    หมายถึง          ไม่ดี,  ไม่มีคุณภาพ,  เอาเรื่องเอาราวไม่ได้
ขี้ตา    หมายถึง           เล็กมาก
ขี้ตืด    หมายถึง           ตระหนี่ ,  ขี้เหนียว
ขี้เมฆ    หมายถึง           เมฆ
ขี้เรื้อน    หมายถึง           ไม่มีคุณค่า  เช่น  คนขี้เรื้อน
ขี้หมา    หมายถึง           ไร้สาระ,  ไม่มีคุณค่า  เช่น  เรื่องขี้หมา
เข้าโลง    หมายถึง            ตาย
เข้าไส้    หมายถึง            ถึงอกถึงใจ  เช่น  นักมวยคู่นี้ชกกันมันเข้าไส้,  มากที่สุด
เช่นเกลียดเข้าไส้
โข    หมายถึง             มาก
ควาย    หมายถึง             คนโง่,  คนเซ่อ,  คนตัวใหญ่แต่ไม่ฉลาด
คอม    หมายถึง         คอมพิวเตอร์
จ่อคิว    หมายถึง          ใกล้ถึงลำดับที่จะได้ หรือจะเป็น
จับเข่าคุยกัน    หมายถึง           พูดปรับความเข้าใจกันอย่างใกล้ชิด
จ๋ำหนับ    หมายถึง          เต็มที่,  เต็มแรง
จิ๊บจ๊อย    หมายถึง           เล็กน้อย
เจี๊ยวจ๊าว    หมายถึง           สำเนียงเซ็งแซ่ก่อให้เกิดความรำคาญ
แจ๊ค    หมายถึง           จัด,  ยิ่ง  เช่น  แดงแจ๊ด
แจว    หมายถึง           รีบเดินหนีไป  เช่น  แจวอ้าว
ฉี่    หมายถึง           ถ่ายปัสสาวะ
ชิว ๆ    หมายถึง           สบาย ๆ  ง่าย ๆ
เชื่อมือ    หมายถึง             เชื่อฝีมือ,  เชื่อความรู้ความสามารถ
ซื่อบื้อ    หมายถึง            โง่
แดก    หมายถึง             กินอย่างเกินขนาด
ตะบัน    หมายถึง            ดึงดัน
ตะบี้ตะบัน    หมายถึง            ไม่รู้จักจบสิ้น
ตะเบ๊ะ    หมายถึง             ทำความเคารพอย่างคนในเครื่องแบบ
ตัวตั้ง    หมายถึง             คำตั้ง
ตัวสำคัญ    หมายถึง             ตัวร้าย  เช่น  เด็กคนนี้แหละตัวสำคัญนัก  ชอบรังแก
เพื่อน
ติดลบ    หมายถึง             มีรายจ่ายเกินรายได้
ตีข่าว    หมายถึง             ตีพิมพ์ข่าว
ตื๊อ    หมายถึง             รบเร้าจะเอาให้ได้ ,  เซ้าซี้รบกวนร่ำไป
ไต๋    หมายถึง             ความลับ,  กลเม็ด
ทำพิษ    หมายถึง             ให้ผลร้าย
ทีวี    หมายถึง              โทรทัศน์
ที่ไหนได้    หมายถึง             อะไรได้,  หาใช่เช่นนั้นไม่
ทึ่ง    หมายถึง              น่าอัศจรรย์ใจ
ทึ่ม    หมายถึง              โง่
เทศน์    หมายถึง               ดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาว
นู่น    หมายถึง               โน่น

เน็ต  (เหน็ด)      หมายถึง         อินเทอร์เน็ต
เนี้ยบ    หมายถึง          ดูดีมาก
ในหลวง       หมายถึง           พระมหากษัตริย์
บ้วย     หมายถึง          ที่สุดท้าย,  หล้าหลังที่สุด
บอกยี่ห้อ             หมายถึง           แสดงกิริยาท่าที หรือคำพูดให้รู้ว่ามีนิสัยใจคอหรือชาติ
ตระกูลเป็นอย่างไร  เป็นต้น
บ๊อง, บ๊อง ๆ      หมายถึง            บ้า ๆ   บอ  ๆ
บ้อม                    หมายถึง            ทำร้ายร่างกายด้วยการทุบตี
บักโกรก    หมายถึง           ซูบผอม  เพราะหักโหมกำลังเกินไป
บักอาน               หมายถึง           อ่อนเปลี้ย,  บอบช้ำ
บั้นท้าย    หมายถึง           ตะโพก,  ก้น  (ใช้แก่ผู้หญิง)
บาส    หมายถึง             บาสเกตบอล
เบอร์    หมายถึง            หมายเลขลำดับ (ตัดมาจาก   number)
เบ้อเร่อ, เบ้อเร่อเท่อ   หมายถึง    ใหญ่โตกว่าปรกติ
แบกะดิน    หมายถึง            เรียกแผงขายของที่วางสินค้าบนพื้นริมทางเดิน
แบไต๋    หมายถึง            ตีแผ่ หรือเปิดเผยความลับหรือความในใจออกมา
แบงก์    หมายถึง             ธนาคาร
ปล้นสวาท    หมายถึง             ข่มขืนกระทำชำเรา
ปล่อยไก่    หมายถึง             แสดงความโง่ออกมา
ปอด, ปอดลอย    หมายถึง             ใจไม่สู้ดีชักจะหวาด ๆ
ปอดเหล็ก    หมายถึง             อดทน  แข็งแรง
ป่าดงพงไพร    หมายถึง             ป่า
ปั๊ม,  ปั๊มน้ำมัน    หมายถึง             สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
ปิ๋ว    หมายถึง             ริบ
ปีมะว็    หมายถึง              เวลานานมาแล้วจนไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไร
ปุ๋ยวิทยาศาสตร์    หมายถึง             ปุ๋ยเคมี
เป็นไรไป    หมายถึง              ไม่เป็นไร
เป็นอัตรา    หมายถึง              เป็นปรกติ
พอกันที    หมายถึง               บอกเลิกกัน, ยุติกัน, ไม่เกี่ยวข้องกันอีกต่อไป
พอหอมปากหอมคอ    หมายถึง         พอสมควร,  พอดี ๆ ,  นิด ๆ  หน่อย  ๆ

พ่อลิ้นทอง    หมายถึง         คนที่พูดดี  พูดเก่ง   หรือพูดคล่องน่าฟัง
พ่อเล้า    หมายถึง          ผู้ชายผู้เป็นหัวหน้าเลี้ยงหญิงสาวไว้บำเรอชาย
พาลกระแชง    หมายถึง           พาลหาเรื่องทำให้วุ่นวาย
พี่เบิ้ม    หมายถึง          ผู้มีอำนาจ,  ผู้เป็นหัวหน้าใหญ่
พูดจนลิงหลับ    หมายถึง           พูดจนผู้ฟังเคลิบเคลิ้มตามไป
ฟาด    หมายถึง           กินอย่างเต็มที่
แฟน    หมายถึง           ผู้นิยมชมชอบ,  คู่รัก,  สามีหรือภรรยา
เมาดิบ    หมายถึง           ทำอาการเหมือนคนเมาเหล้า
แม่เล้า                 หมายถึง           ผู้หญิงผู้เป็นหัวหน้าเลี้ยงหญิงสาวไว้บำเรอชาย
แมงดา    หมายถึง           ชายผู้อาศัยน้ำพักน้ำแรงของผู้หญิงโสเภณีดำรงชีวิต
ไม่ถูกโรคกัน    หมายถึง            เข้ากันไม่ได้
ไม่มีวันเสียสละ    หมายถึง            ไม่มีทางจะเป็นไปได้
ไม่หือไม่อือ    หมายถึง             ไม่ตอบ
ยกธงขาว    หมายถึง            ยอมแพ้
ยำยอปอปั้น    หมายถึง            ยกให้  ,  ยกย่องเกินจริง
ยอด    หมายถึง             ที่สุด
ยัด    หมายถึง             กินอย่างตะกรุมตะกราม
ยัน    หมายถึง             ถีบ,  ตลอด
ยัวะ    หมายถึง             เดือดดาล
ยาไส้    หมายถึง             ประทังความหิว
รถเครื่อง    หมายถึง             รถจักรยานยนต์
รถตุ๊ก ๆ    หมายถึง             รถสามล้อลับจ้างบรรทุกผู้โดยสาร
รถถีบ    หมายถึง             รถจักรยาน  สองล้อ
รถทัวร์    หมายถึง              รถปรับอากาศขนาดใหญ่ที่รับผู้โดยสารเดินทางไป
ต่างจังหวัด
รถบ้าน    หมายถึง             รถส่วนบุคคล
รถหลวง    หมายถึง              รถของส่วนราชการ
รถหวอ    หมายถึง              รถดับเพลิง  รถตำรวจ  หรือรถพยาบาลเป็นต้น
แรด    หมายถึง               ดัดจริต
โรงพัก    หมายถึง               สถานีตำรวจ

ลื้อ    หมายถึง         คำใช้ผู้ที่เราพูดคุย  เพศชายใช้พูดกับผู้ที่เสมอกันหรือ  ผู้น้อย
ลูกกระจ๊อก,  ลูกกะโล่,  ลูกจ๊อก     หมายถึง          ผู้ที่อ่อนแอสู้ใครไม่ได้
ลูกขนไก่    หมายถึง           ลูกแบดมินตัน
ลูกทัพฟ้า    หมายถึง          ทหารอากาศ
ลูกน้ำเค็ม    หมายถึง           ทหารเรือ,  คนที่เกิดหรือโตอยู่ในแถบชายทะเล
ลูกประดู่    หมายถึง           ทหารเรือ
ลูกยอ    หมายถึง           คำแสร้งเยินยอ
ลูกสมุน    หมายถึง           บริวาร
ลูกสักหลาด        หมายถึง           ลูกเทนนิส
ลูกหนัง    หมายถึง           ลูกฟุตบอล
เลิ่ด    หมายถึง            เกินงาม,  เกินพอดี
แล้วไปแล้ว    หมายถึง            ช่างปะไร  (มักพูดแสดงความไม่พอใจ)
ไล่เปิด    หมายถึง             ไล่ให้หนีไป
วอก    หมายถึง            ลิง
วีดีโอ    หมายถึง            วีดีทัศน์
เว็บ    หมายถึง             เว็บไซค์
เวอร์    หมายถึง             เกินจริง,  เกินพอดี
แวดวง    หมายถึง             วงการ,  กลุ่มที่สังกัดอยู่
โว    หมายถึง             พูดโอ้อวด
สะเก็ดตีนเมรุ    หมายถึง             เลวมาก,  ไม่มีค่า
สะบัดช่อ            หมายถึง             อย่างที่สุด  เช่น  สวย สะบัดช่อ
สะบั้นหั่นแหลก    หมายถึง             อย่างที่สุด  เช่น  โกงสะบั้นหั่นแหลก
สาปส่ง    หมายถึง             ตัดขาดไม่เกี่ยวข้องด้วย
หมู,  หมู ๆ     หมายถึง              ง่าย,  สะดวก
อม    หมายถึง             เม้ม,  ยักเอาไว้
ออกลาย    หมายถึง              เริ่มแสดงความไม่ดีให้ปรากฏหลังจากที่แสร้งทำดี
มาแล้ว
อำ    หมายถึง              พูดหลอกเพื่อให้ตกใจ หรือขบขันเป็นต้น,  พูดดักคอ
แอ้ม    หมายถึง               กิน,  ได้สมประสงค์  (มักใช้ในความปฏิเสธ)  เช่น    ไม่ได้แอ้ม
แอร์    หมายถึง               เครื่องปรับอากาศ
เฮี้ยน    หมายถึง             มีกำลังแรง หรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้   เป็นไปได้
เฮี้ยบ    หมายถึง              เคร่งครัด,  เจ้าระเบียบ
เฮี้ยว                   หมายถึง             ตีรวม
โฮเต็ล    หมายถึง              โรงแรม

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart