เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ

แนะนำ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว Pulse Oximeters ตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ ขายไปแล้วกว่า 10000 ชิ้นใน Shopee ราคาไม่แพงมาก เป็นร้านค้าแนะนำของช้อปปี้ด้วย

รายละเอียด วัดออกซิเจนปลายนิ้ว

วิธีการใช้งานเครื่องวัดระดับออกซิเจนปลายนิ้ว Pulse Oximeters ใส่นิ้วเข้าไปในตัวเครื่องจนสุดและหนีบนิ้วให้สนิทกับตัวเครื่อง จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่อง หายใจเข้าลึก ๆ ผ่อนคลาย เครื่องจะทำการวัดค่า แล้วจะแสดงผลที่ ได้บนหน้าจอเครื่อง โดยค่าตัวบนคือระดับออกซิเจนในเลือด มี หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ ส่วนตัวล่างคืออัตราการเต้นของหัวใจ/นาที
ค่าการวัดผล
96% ขึ้นไป ออกซิเจนในเลือดปกติดี
90 – 95% ให้ระมัดระวังอาการผิดปกติ
น้อยกว่า 90% มีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ ควรรีบไปพบแพทย์ทันที
%SpO2 – คือค่าออกซิเจนในเลือด
PRbpm – คือค่าชีพจร
Pi% คือ – คือค่าการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้น
สเปค :
  • การทดสอบความอื่มตัวของออกซิเจนในลือด
  • การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
  • ปิดเครื่องอัดโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
  • ใช้งานด้วยปุ่มเดียว
  • อำนคำรวดเร็วภาใน 5-6 วินาที ไม่กินแบต
  • จอแสดงผลแบบ TFT
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ตรวจวัดอัตราการเต้นหัวใจ
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart