ถอดคำประพันธ์โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต แปลความหมาย

ถอดคำประพันธ์โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต แปลความหมาย สมเด็จพระเจ้าเสือ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8) พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จไปเที่ยวตกปลาที่ปากน้ำ โดยที่ประทับเรือพระที่นั่งชื่อเอกชัย พอมาถึง ตำบลโคกขาม คลองมีความคดเคี้ยว ทำให้โขนเรือไปค้ำกับกิ่งไม้ ทำให้หักลงไป

ถอดคำประพันธ์โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต

สรรเพชรที่แปดเจ้า         อยุธยา

เสด็จประพาสทรงปลา    ปากน้ำ

ล่องเรือเอกชัยมา           ถึงโคก ขามพ่อ

คลองคดโขนเรือค้ำ        ขัดไม้หักสลาย

สรรเพชร = สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ พระเจ้าเสือ

เสด็จ = ไป

ประพาส = เที่ยว

ทรงปลา = ตกปลา

โขนเรือ = หัว/ท้ายเรือที่ยื่นออกไป

 

ถอดคำประพันธ์โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต แปลความหมาย
ถอดคำประพันธ์โคลงพันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต แปลความหมาย
Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart