คำพ้อง พ้องรูป พ้องเสียง พ้องความหมาย

คำพ้อง คือคำที่มีความเหมือนกันในด้านเสียง รูปเขียน และความหมาย ข้อควรระวังในการอ่าน ควรดูข้อความในประโยคประกอบการอ่านว่า ข้อความเหล่านั้นมีความหมายว่าอย่างไร จะทำให้อ่านได้ถูกต้อง

ชนิดของ คำพ้อง

คำพ้องเสียง เสียงเหมือนกัน แต่เขียนต่างกัน และความหมายก็ต่างกัน เช่น คำว่า ซ่อม/ส้อม, ข้า/ค่า/ฆ่า, พรรณ/พัน/พันธุ์/พันธ์
คำพ้องรูป คือคำที่เขียนเหมือน เสียงต่างกัน ความหมายต่างกัน การอ่านควรดูข้อความอื่นๆ ประกอบว่าคำพ้องรูปหมายถึงอะไร เช่น สระ/สระ(สะ-หระ) , เพลา/เพลา (เพ-ลา)
คำพ้องความหมาย หรือคำไวพจน์ คือคำที่มีความหมายเหมือน แต่เขียนต่างกัน และเสียงต่างกัน เช่น ไฟ – อัคคี เพลิง, น้ำ -นที สมุทร อุทก ชล, ตาย – อสัญญี มอดม้วย มรณะ

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart