เทศกาลเข้าพรรษา

เทศกาลเข้าพรรษา นี่ก็ใกล้จะถึงเทศกาลวันเข้าพรรษาประจำปีแล้ว  พุทธศาสนิกชนต่างก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะได้ร่วมงานทำบุญวันเข้าพรรษากันโดยถ้วนหน้า  โดยเฉพาะในชนบทที่ยังห่างไกลความเจริญ  คนแก่คนเฒ่าที่ชอบอยู่ติดบ้านไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนส่วนมากก็จะทำบุญอยู่ที่วัดบ้านเกิดหรือวัดใกล้ ๆ บ้านนั่นเอง

วันเข้าพรรษา  ตรงกับวันแรม  ๑  ค่ำเดือน  ๘ ซึ่งตามปกติแล้ว  ชายไทยซึ่งอายุครบเกณฑ์บวชก็จะเข้าบวชในช่วงเข้าพรรษาเพราะถือว่าเป็นช่วงที่จะได้ศึกษาหาความรู้ได้เต็มที่เพราะในช่วงนี้พระสงฆ์จะจำพรรษาที่วัดเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย

สำหรับความเป็นมาของวันเข้าพรรษานั้น  ท่านผู้รู้หลายท่านได้เขียนเอาไว้ว่า “เข้าพรรษา”  แปลว่า  “พักฝน”  ก็คือพระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษา  ณ  วัดใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝน  โดยเหตุที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลนั้น  มีหน้าที่ที่จะต้องคอยจาริกโปรดสัตว์  และเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนทั่วไปในที่ต่าง ๆ  ไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่ประจำ  แม้ในฤดูฝน  ชาวบ้านจึงตำหนิพระสงฆ์ที่ต้องเดินไปเหยียบต้นกล้าในนาของชาวบ้านให้เกิดความเสียหาย  พระพุทธเจ้าจึงทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอดระยะเวลา  ๓  เดือน  ในฤดูฝน  คือ  เริ่มตั้งแต่  วันแรม  ๑  ค่ำเดือน  ๘  ของทุกปี  เรียกว่า “ปุริมพรรษา)

ถ้าปีใดมีเดือนแปดสองหน  ก็เลื่อนมาเป็นวันแรม  ๑  ค่ำ  เดือนแปดหลัง  และออกพรรษาในวันขึ้น  ๑๕  ค่ำ  เดือน  ๑๑  เรียกว่า  “ปัจฉิพรรษา)  เว้รแต่พระสงฆ์มีธุระแรมรอนไปค้างที่อื่นแล้วกลับไม่ทัน  ก็ทรงอนุญาตให้พักแรมที่อื่นได้  โดยคราวหนึ่งไม่ให้เกิน  ๗  วัน  เรียกว่า “สัตตาหะ”

และในการจำพรรษาของพระสงฆ์นั้น  เครื่องอัฏฐบริขารหรือสิ่งของเครื่องใช้ของพระที่ได้รับตามพุทธานุญาตให้มีประจำตัวนั้น  มีเพียงอัฏฐบริขาร  ซึ่งประกอบด้วย

-สบง

-จีวร

-สังฆาฏิ

-เข็ม

-บาตร

-รัดประคด

-หม้อกรองน้ำ

-มีดโกน

อย่างไรก็ตามแม้การเข้าพรรษาจะเป็นเรื่องของพระภิกษุสงฆ์  แต่พุทธศาสนิกชน  ก็ถือเอาโอกาสในช่วงนี้ได้ร่วมทำบุญ  รักษาศีล  และชำระจิตใจให้ผ่องใสด้วย

สำหรับพุทธศาสนิกชนหรือชาวพุทธทั้งหลาย  รวมทั้งบุคคลทั่วไป  ควรยึดถือปฏิบัติกิจกรรมใน

วันเข้าพรรษา  คือ

-ร่วมกิจกรรมทำเทียนเพื่อถวายวัดในช่วงเข้าพรรษา

-ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย  แก่พระภิกษุสามเณร

-ร่วมทำบุญตักบาตร  ฟังพระธรรมเทศนา  รักษาศีล

-อธิษฐานงดเว้นอบายมุขต่าง ๆ

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี  ตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart