Thailand 4.0 คืออะไร เห็นหลายคนพูดกัน มันดียังไงไปดูกัน

กระแสดี Thailand 4.0 คืออะไร ผมยังไม่รู้จักเลย ต้องหาข้อมูลสักหน่อย เดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง จะหาว่าเราไม่ติดตามขาวสารบ้านเมือง

Thailand 4.0 คืออะไร

Thailand 4.0 เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วและก็คงจะมีอีกหลายคนทีสงสัยว่ามันคืออะไร ก่อนที่จะมี ประเทศไทย 4.0 มันต้องมี 1.0, 2.0 หรือว่า 3.0 ใช่ไหม วันนี้จึงมาไล่เรียงให้ดูกันเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร

ประเทศไทย 1.0  เป็นสังคมเกษตรกรรม เน้นการผลิต ขาย พืชผัก พืชไร่ สุกร เป็นต้น

ประเทศไทย 2.0 ย่างเข้าสู่อุตสาหกรรมเบา แรงงานราคาถูก ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มี เช่นผลิตและขายเครื่องนุ่งหุ่ม รองเท้า กระเป๋า เครื่องดื่ม ประเทศมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น ประชาชนเริ่มมีการศึกษาเพิ่มขึ้น

ประเทศไทย 3.0  ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมหนัก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ กลั่นน้ำมัน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก ซึ่งประเทศไทยก็ได้ประโยชน์มากมาย โดยในช่วงแรกๆ มีการเติบโตเป็นอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันการเติบโตก็ไม่สามารถเพิ่มขึ้น และประเทศไทยติดอยู่ในระดับรายได้ปานกลางมากว่า 20 ปี อีกทั้งยังพึ่งพาต้นทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาโดยตลอด ด้วยเหตุนี้เอง รัฐบาลจึงได้ผลักดัน ประเทศไทย 4.0 โดยหวังว่า เรา จะสามารถสร้างนวัตรกรรมและก้าวไปสู่ประเทศที่รายได้สูง เดินด้วยขาของตัวเอง

ประเทศไทย 4.0

ประเทศไทย 4.0 เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษกิจแบบเดิม เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรม เปลี่ยนจากทำมากได้น้อย เป็น ทำน้อยได้มาก โดยใช้โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เปลี่ยนรูปแบบองค์ประกอบเดิมที่มีอยู่โดยการใส่นวัตรกรรมความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ลงไป เช่น จากการเกษตรแบบดั้งเดิม เป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี SME เดิมที่รัฐบาลต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Interprice และ Start Up ที่มีคุณภาพสูง เปลี่ยนจากภาคบริการที่มีมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่การเป็น High Value Service และอีกองค์ประกอบสำคัญคือ การเปลี่ยนแรงงานทักษะต่ำ ไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ ปฏิรูปการวิจัย การปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆ กัน ด้วยการใช้ความได้เปรียบของประเทศไทยที่มีอยู่แล้วคือ ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม โดยต้องเริ่มจากสิ่งที่เรามีและเพิ่มการบริหารจัดการและเทคโนโลยีเข้าไป ซึ่งอุตสาหกรรมหลักและสิ่งที่เรามีได้แก่

1. กลุ่มอาหาร เกษตร  >> กลุ่มอาหาร เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ >> กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์

3. กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ >> กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะ และระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี >> กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และวัฒนธรรม >> กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง

โมเดลของ ประเทศไทย 4.0


คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value Base Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตรกรรม

สรุป ประเทศไทย 4.0 คือการนำนวัตรกรรมมาพัฒนาให้ตรงจุดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ไปสู่เป้าหมาย แล้วเราจะนำนวัตรกรรมความรู้มาจากไหนและจะมีใครช่วยเราได้บ้าง

ประเทศไทย 4.0 เป็นการเชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่อยู่ไกลตัวเช่น ความรู้ตามมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ โดยนำเอามาพัฒนาจากสิ่งที่เรามีอยู่แล้วร่วมกับภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ใช้พลังของประชารัฐโดยมีรัฐบาลเป็นตัวสนับสนุน เริ่มพัฒนาจากตนเองแล้วต่อยอดเป็นเครือข่ายความร่วมมือจากต่างประเทศ เหมือนกับบันได 3 ขึ้นตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง และรวมกันเป็นกลุ่มอย่างมีพลัง

สิ่งที่ผมเห็นด้วยกับ Thailand 4.0 คือการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสาร อินเตอร์เน็ตให้ครอบคลุม เพราะความรู้ด้านเทคโลโย จะเป็นปัจจัยความสำเร็จในการขับเคลื่อนแน่นอน

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud