นักเรียนโทษครูสอนไม่รู้เรื่อง

เผยผลสำรวจพบครูสอนไม่รู้เรื่อง ทำให้เด็กหันมากวดวิชามากขึ้น โดยเฉพาะภาษาไทย สะท้อนระบบการศึกษาไทย

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม สำรวจความคิดเห็นต่อการเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียนของนักเรียนนักศึกษาไทยในเขต กรุงเทพ และปริมณฑล จากกลุ่มตัวอย่าง 1,116 คน พบว่า ร้อยละ 61.29 เคยเรียนกวดวิชานอกเวลาเรียน ร้อยละ 66.04 ระบุว่าในปีการศึกษา 2557 จะหันมาเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม และร้อยละ 33.96 ระบุว่าจะไม่เรียน

ทั้งนี้ วิชาที่ตั้งใจจะเรียนกวดวิชาคือ ภาษาไทย ร้อยละ 83.04 สังคมศึกษา ร้อยละ 81.55 ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 79.65 และคณิตศาสตร์ ร้อยละ 76.66

สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามระบุสาเหตุที่ไปเรียนกวดวิชา ร้อยละ 82.5 ระบุว่าไม่เข้าใจที่ครูอาจารย์สอนในชั้นเรียน ร้อยละ 80.87 ระบุ สิ่งที่เรียนในชั้นเรียนยังไม่เพียงพอ ร้อยละ 78.29 ระบบเพื่อนฝูงชักชวนให้เรียนด้วยกัน และร้อยละ 76.26 ต้องการให้ผลการเรียนดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ไม่เรียนกวดวิชา ร้อยละ 82.85 อยากพักผ่อนหลังเวลาเรียน ร้อยละ 82.53 ขี้เกียจเรียน ร้อยละ 77.84 ไม่ชอบเรียนกวดวิชา ร้อยละ 75.99 สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และร้อยละ 70.45 ระบุว่าไม่มีเพื่อนเรียนด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud