หลักการพูดทั่วไป

ความหมายของ “การพูด”
การพูดคือ กระบวนการสื่อสารความคิดจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง โดยมีภาษา น้ำเสียง และอากัปกิริยา เป็นสื่อ

องค์ประกอบของการพูด

การพูดประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่
- ผู้พูด
- เนื้อหาสาระ
- ผู้ฟัง
การเตรียมเรื่อง
- เขียนทุกคำที่ต้องการจะพูด โดยเริ่มตั้งแต่คำกล่าวปฏิสันถาร การเกริ่นนำ เนื้อหา สาระ และการทิ้งด้วย
- เขียนเป็นภาษาพูดด้วยสำนวนของตนเอง
การฝึกพูด
- อ่านต้นฉบับที่เตรียมร่างไว้หลาย ๆ เที่ยว
- ทดลองฝึกพูดโดยดูจากต้นฉบับที่เตรียมไว้
- ทดลองฝึกพูดโดยไม่ต้องพูดจากต้นฉบับที่เตรียมไว้
วิธีแก้ความประหม่าขณะที่พูด ให้ทำได้ดังนี้
- สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ
- ดื่มน้ำสักแก้ว
- เคลื่อนไหวไปมา
- จงบอกกับตนเองว่าฉันสู้ตาย
- พูดเสียงดังไปเลย
การปรากฏตัว
- เดินสู่แท่นที่พูดด้วยความกระฉับกระเฉง
- ปรับไมโครโฟนให้ตรงปาก ทดลองใช้ไมโครโฟนอย่างสุภาพ คือ ให้ใช้ปลายเล็บ นิ้วชี้ขูดเบา ๆ ส่วนหัวของไมโครโฟน แล้วค่อยฟังเสียงดู หรือเป่า และไม่ควรพูด ว่า “โหล ๆ” โดยเด็ดขาด
- สร้างสัมพันธภาพกับผู้ฟังทางใบหน้าด้วยการ “ยิ้ม” (ประมาณ ๓ วินาที)
- กล่าวคำปฏิสันถาร (กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ และสวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคน)
การยืนขณะพูด
- ยืนให้เท้าทั้งสองห่างกันพอสมควร น้ำหนักตัวอยู่บนฝ่าเท้าทั้งสองข้าง
- มือทั้งสองข้างจับที่ขอบแท่นที่พูด หรือปล่อยลงข้างลำตัว
การเคลื่อนไหวประการพูด (ศีรษะ – หน้า – มือ)
๑ ประโยชน์ของการเคลื่อนไหว
- ช่วยลดความประหม่า คลายความเครียด
- ช่วยทำให้ผู้ฟังสนใจ และตั้งใจฟังมากขึ้น
- ช่วยสื่อความหมาย
- ช่วยเสริมสร้างบุคลิกของผู้พูด
๒ วิธีการเคลื่อนไหว
- เคลื่อนไหวทุกครั้งต้องสื่อความหมาย
- เคลื่อนไหวให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูด
๓ การเคลื่อนไหวมือ สามารถสื่อในสิ่งต่อไปนี้
- บอกจำนวน
- บอกขนาด
- บอกรูปร่าง
- บอกทิศทาง
การใช้สายตา (การสบสายตา) กับผู้ฟังขณะพูด
๑ ประโยชน์ในการสบสายตากับผู้ฟัง
- ช่วยถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของผู้พูด
- ช่วยทำให้ผู้ฟังสนใจการฟังมากขึ้น
๒ วิธีการสบสายตากับผู้ฟัง
- มองอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เลิ่กลั่ก
- ถ้าผู้ฟังมีน้อยให้สบสายตากับผู้ฟังทีละคนอย่างทั่วถึง
- ถ้าผู้ฟังมีมากให้มองผู้ฟังเป็นกลุ่ม ๆ โดยสบสายตาไปทีละจุด ๆ ให้ทั่วถึง (อย่ามองแบบพัดลมส่าย)
- ไม่มองที่จุดใดจุดหนึ่ง หรือมองที่ด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
- ไม่แหงนมองเพดาน มองพื้น หรือมองออกไปนอกห้อง
การใช้น้ำเสียงในการพูด
๑ ประโยชน์ของการใช้น้ำเสียง
- ช่วยถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกของผู้พูด
- ช่วยเร้าความสนใจผู้ฟังให้อยากฟังมากขึ้น
- ช่วยให้ผู้ฟังเห็นภาพ หรือคล้อยตาม
- ช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องได้ง่าย หรือเข้าใจเรื่องได้ดียิ่งขึ้น
๒ หลักการใช้น้ำเสียง
- พูดให้เสียงดังฟังชัด
- จังหวะลีลาในการพูดไม่ช้า หรือเร็วเกินไป
- ไม่พูดน้ำเสียงเหมือนอ่านหนังสือ หรือท่องจำ
- น้ำเสียงสอดคล้องกับเรื่อง หรือเนื้อหาที่พูด
- ไม่พูดดัดเสียงเลียนแบบคนอื่น ให้ใช้น้ำเสียงของตน
การออกเสียงคำในการพูด
- การออกเสียงคำให้ออกเสียงตามหลักการออกเสียงตามพจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
- ออกเสียง ร ล และคำควบกล้ำได้ถูกต้องชัดเจน
- ออกเสียงตัว ช ท ส ให้ถูกต้อง (อย่าออกเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษ) การออกเสียงคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษให้ออกเสียงตามรูปที่ถอดออกมาเป็นภาษาไทย และควรออกเสียงแบบไทย เช่น เทนนิส ออกเสียงว่า เทน - นิด, ปารีส ออกเสียงว่า ปา – รีด, ลอนดอน ออกเสียงว่า ลอน – ดอน
การใช้ภาษาในการพูด
- ใช้ภาษาพูดง่าย ๆ
- ใช้ลักษณะนาม ราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
- ไม่ใช้คำหยาบ
- ไม่ใช้ภาษาต่างประเทศโดยไม่จำเป็น (ถ้ามีคำไทยแทนได้ให้ใช้คำไทย)
การจบการพูด
- จบตามเวลาที่กำหนดให้
- การจบการพูดต้องมีการทิ้งท้าย ด้วยการให้ข้อคิดแก่ผู้ฟังเสมอ เพื่อเป็นการ สร้าง ความประทับใจแก่ผู้ฟัง ซึ่งอาจใช้คำประพันธ์ หรือคำคมก็ได้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud