รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

รับตรง ม. มหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาที่เปิดรับ
- คณะแพทยศาสตร์ รับจำนวน 67 คน
- คณะเภสัชศาสตร์ รับจำนวน 45 คน
- คณะพยาบาลศาสตร์ รับจำนวน 75 คน
- คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับจำนวน 150 คน
- คณะวิทยาศาสตร์ รับจำนวน 345 คน
- คณะเทคโนโลยี รับจำนวน 374 คน
- คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับจำนวน 35 คน
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ รับจำนวน 195 คน
- คณะวิทยาการสารสนเทศ รับจำนวน 468 คน
- คณะวิศวกรรมศาสตร์รับจำนวน 210 คน
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ รับจำนวน 190 คน
- คณะการบัญชีและการจัดการ รับจำนวน 1,796 คน
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม รับจำนวน 475 คน
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับจำนวน 538 คน
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับจำนวน 706 คน
- คณะศึกษาศาสตร์ รับจำนวน 568 คน
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับจำนวน 150 คน
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ รับจำนวน 70 คน
- คณะวัฒนธรรมศาสตร์ รับจำนวน 225 คน

เว็บไซต์ http://www.acad2.msu.ac.th/quota/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud