โควตา มจธ.สร้างคนดี 2557

โควตา มจธ.สร้างคนดี 2557

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เล็งเห็นว่าผู้ที่กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม จนเป็นที่ประจักษ์ อุทิศตนเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมมาโดยตลอด และมีฉันทะ ควรได้รับการสนับสนุน ให้มีโอกาสได้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงกำหนดให้มีการเปิดรับนักศึกษาโควตา“มจธ.สร้างคนดี” ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

คณะที่เปิดรับ
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

คุณสมบัติ
- เป็นนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคเรียน ตามเกณฑ์แต่ละคณะกำหนด
- ใช้ผลคะเเนน GAT/PAT

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 20 มกราคม 2557

ที่มา http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/dekd2014

ดาวน์โหลดเอกสาร https://docs.google.com/file/d/0B1yXWiJbzeG3NjgwUko1RUgzdWc/edit

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud