โคลงทศรถสอนพระราม

โคลงทศรถสอนพระราม

ครองภพลบโลกล้ำ             ศุภผล

                ระงับดับกังวลกล                                โกรธเกี้ยว

                โลภอวิชชาผจญ                                  มนทโมห์

                กำจัดสลัดสละเลี้ยว                           อย่าได้ประมูลมา

โคลงเรื่องทศรถสอนพระราม  กล่าวถึงท้าวทศรถ  ประทานโอวาทแก่พระราม  โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับธรรมะของพระราชา  เช่น  ให้มีความเมตตากรุณา  ละทิ้งอกุศลมูล  อันได้แก่  โลภะ  โทสะ และโมหะ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud