คำเป็นคำตาย

คำเป็นคำตาย

คำเป็น  คือ  คำที่ประสมกับสระเสียงยาวในแม่  ก  กา  รวมทั้งสระเสียงสั้น  อำ  ใอ  ไอ  เอา  และคำที่มีตัวสะกด  ในแม่  กง  กน  กม  เกย  และเกอว  เช่น  จริง  นาง   ก่อน   กรน  พัน  ลม  อม  ครีม  เอย  หอย  กวาง  แก้ว

คำตาย  คือ  คำที่ประสมกับสระเสียงสั้นในแม่  ก  กา  ยกเว้นสระเสียงสั้น  อำ  ใอ  ไอ  เอา  หรือคำที่มีตัวสะกดในแม่  กก  กด  กบ  แม้จะประสมด้วยสระเสียงยาวก็ถือว่าเป็นคำตาย  เช่น  กลอก  สุก  ลัก  จด   โปรด  สัด  จับ  จีบ  จูบ

 

หมายเหตุ

สระเสียงสั้น  อำ  ใอ  ไอ  เอา  จัดว่าเป็น  “คำเป็น”  เพราะสระเหล่านี้มีเสียงพยัญชนะในมาตราตัวสะกดในแม่  กม  เกย  เกอว  แทรกอยู่ด้วยดังนี้

อำ  =  อะ  +  ม                   ใอ  =  อะ+  ย                      ไอ  =  อะ + ย                      เอา  =  อะ + ว

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud