การพูดเล่าเรื่อง

การเล่าเรื่องที่อ่าน

การอ่านเป็นวิธีการแสวงหาความรู้ได้ดีวิธีหนึ่ง  แต่ในชีวิตของคนเราในปัจจุบันมีเรื่องให้อ่านอยู่มากมาย  ยากที่จะอ่านได้ทุกเรื่อง  ฉะนั้นการเล่าเรื่องที่อ่าน  ให้คนอื่นฟังจึงเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

การเตรียมเรื่องที่อ่าน

 1. บอกความสำคัญหรือจุดมุ่งหมายในการเล่าเป็นการนำเรื่อง

 2. บอกที่มาของหนังสือ  ได้แก่ผู้แต่ง  ประเภทของหนังสือ ( สารคด  บทความ นวนิยาย  ตำรา  บทละคร  เกร็ดความรู้  ขำขัน  เป็นต้น)

 3. เล่าเรื่องย่อของหนังสือพอสังเขป (เลือกเฉพาะจุดที่น่าสนใจและประทับใจ)

 4. จบตามเวลาที่กำหนด  พร้อมสรุปทิ้งท้ายเพื่อสรุปข้อคิดเห็นแก่ผู้ฟัง


 

มารยาทในการพูด

ผู้พูดที่ดีควรมีมารยาทในการพูด  เพราะผู้พูดต้องปรากฏกายต่อหน้าผู้ฟังตลอดระยะเวลาของการพูด  ผู้ฟังจะได้ยินทั้งเสียงและบุคลิกลักษณะกิริยาท่าทางของผู้พูด  ช่วงระยะเวลาที่พูดเป็นช่วงที่ผู้พูดต้องรักษามารยาทมากที่สุด  มารยาทที่ดีของผู้พูดมีดังนี้

 1. คิดให้รอบคอบก่อนพูด  เพราะคำพูดเพียงคำสองคำฆ่าคนมามากต่อมากแล้ว

 2. ไม่พูดให้ร้ายใคร  ไม่พูดด้วยความอิจฉาริษยาหรือพูดให้โทษผู้อื่น

 3. ควบคุมอารมณ์ให้ได้  ไม่พูดในขณะที่โกรธหรือไม่พอใจ

 4. ไม่ใช้วาจาเสียดแทงใจคนฟัง  แม้เป็นการล้อเล่นก็ไม่ควรทำเพราะจำทำให้คนฟังไม่สบายใจ

 5. ไม่พูดก้าวร้าวหรือขัดคอแม้ความเห็นจะไม่ตรงกัน

 6. ใช้ถ้อยคำเหมาะสมถูกต้องตามกาลเทศะ

 7. ไม่อวดตนอวดภูมิหรือพูดข่มเหงผู้อื่น

 8. พูดให้จบในเวลาที่กำหนด  เปิดโอกาสให้คนอื่นพูดบ้าง

 9. ใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์ของผู้อื่น  ไม่หลงตนเอง

 10. พูดแต่สิ่งที่ผู้ฟังสนใจ


อย่าพูดเรื่องส่วนตัวถ้าไม่มีผู้ถามถึง

Save

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud