การประสมอักษร

 การประสมอักษร

การประสมอักษรคือ  การนำอักษร ๒ หรือ ๓  ชนิด  มารวมกัน  เป็นพยางค์  แต่ละพยางค์จะต้องมีส่วนประกอบตั้งแต่  ๓  ส่วนขึ้นไป  เราแบ่งประเภทการประสมอักษรได้ดังนี้

๑.    การประสม  ๓  ส่วน                 ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์

๒.    การประสม  ๔  ส่วน                 ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด

๓.    การประสมสี่ส่วนพิเศษ             ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวการันต์

๔.    การประสม  ๕  ส่วน ประกอบด้วย        พยัญชนะต้น  สระ  วรรณยุกต์  ตัวสะกด  ตัวการันต์

หมายเหตุ

คำที่ประสมกับสระเกิน  อำ  ไอ  ใอ  เอา  ถือเป็นการประสม  ๔  ส่วน  เพราะสระแต่ละเสียงนั้น  เมื่อแยกออกเหมือนมีเสียงพยัญชนะประสมอยู่ด้วย

 


คำพยัญชนะต้นสระวรรณยุกต์ตัวสะกดตัวการันต์การประสมอักษร


น้ำ

ไพร

ครุฑ

ผาด

เล่ห์

ไมล์

ทิพย์

รัตน์


พร

คร

อำ

ไอ

อุ

อา

เอ

ไอ

อิ

อะ
รูปโท

เสียงสามัญ

เสียงตรี

เสียงเอก

รูปเอก  เสียงโท

สามัญ

เสียงตรี

เสียงตรี
-

-

-

- 

 

 

 ๓  ส่วน

๓  ส่วน

๔  ส่วน

๔  ส่วน

๔  ส่วนพิเศษ

๔  ส่วนพิเศษ

๕  ส่วน

๕  ส่วน

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud