คำอุปมาอุปไมย

การเขียนเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจ  ในบางครั้งต้องยกข้อความมาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นจริงและเป็นที่เข้าใจง่าย  คำที่ยกมาเปรียบนั้นเรียกว่า  คำอุปมา

อุปมา  แปลว่า   การเปรียบเทียบหรือสิ่งที่นำมาเปรียบ  คำอุปมาจึงถือเป็นถ้อยคำที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ  หรือถ้อยคำที่ใช้ในการเปรียบเทียบให้ผู้ฟังผู้อ่านเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง  สำหรับสิ่งที่รับเอามาเปรียบเทียบ  เรียกว่า  อุปไมย

วิธีอุปมาอาจทำได้โดย  ใช้คำเหล่านี้มาคั่น

ราว  เสมอ เหมือน  อย่าง เพียง ดุจเสมือน เหมือน  เหมือนกับ สม อุปมาฉันใด อุปไมยฉันนั้น         ประหนึ่งว่า เปรียบ คล้าย แบบ

Save

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รองเท้าปลา รองเท้าแฟชั่น ที่กำลังฮิต เอ่อ มันฮิตจริงป่าวเนี๊ยะ

ชุดเครื่องนอนโตโต้ ลดราคาประจำปี

วิธีเชื่อมโดเมนกับ Google Cloud