สุภาษิตและคำพังเพย

ความหมายของสุภาษิตและคำพังเพย

คำพังเพย  คือคำ ที่กล่าวขึ้นมากลาง ๆ  ไม่เชิงสั่งสอน  ใช้เปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเรื่องที่พูดถึง  เช่น

กิ่งทองใบหยก      หมายถึง      เหมาะสมกัน  เช่น  คนคู่นี้เหมาะสมกันเหมือนกิ่งทองใบหยก

ขนมผสมน้ำยา     หมาถึง          พอเหมาะพอสมกัน  เช่น  สองคนนี้เหมือนขนมผสมน้ำยา

หนูตกถังข้าวสาร  หมายถึง       ชายผู้ได้ภรรยาร่ำรวย  เช่น  เดี๋ยวนี้วิทยาเป็นหนูตกถังข้าวสารไปแล้ว

 

คำสุภาษิต

คำสุภาษิต  คือ คำกล่าวที่เป็นคติ  มีความหมายเพื่อสั่งสอนให้ทำหรือไม่ให้ทำ  เช่น

ซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน  หมายถึง  ซื่อตรงย่อมได้รับความช่วยเหลือเสมอ  ถ้าคดก็ไม่มีใครเหลียวแลถึงมีคนช่วยก็เพียงครั้งเดียว

เช่น  ร้านอาหารร้านนี้มีลูกค้าแน่นร้าน  เพราะเขาถือคติว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานใช้แต่ของที่มีคุณภาพ

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี  หมายถึง  รักสิ่งใดก็ต้องรู้จักระมัดระวังให้ดี  อย่าปล่อยตามใจ  มิฉะนั้นจะต้องเสียใจภายหลัง

เช่น  พ่อแม่บ้านนั้นเขาดีนะ  ไม่ค่อยให้ท้ายลูกเลย  เวลาลูกทำผิดก็ว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษ  เข้าทำนองรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

น้ำขึ้นให้รีบตัก  หมายถึง  เมื่อมีโอกาสหรือเมื่อโอกาสมาถึงก็จงรีบทำ

เช่น  ตอนนี้ข้าวกำลังราคาดีรีบขายเสียให้หมด  อย่ามัวกักตุนไว้เลย  น้ำขึ้นให้รีบตัก  ถ้าน้ำลงแล้วจะพลาดโอกาส

Veradet.com
Logo
Shopping cart