คำบุพบท คืออะไร ความหมายตัวอย่างคำบุพบท

คำบุพบท คือ คำที่ใช้เขียนหรือพูดหน้าคำนามหรือคำสรรพนาม เพื่อบอกตำแหน่งเวลา สิ่งที่คาดหวัง ความเป็นเจ้าของ สาเหตุ ผู้รับประโยชน์ เป็นต้น คำบุพบท แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

คำบุพบทไม่เชื่อมกับบทอื่น คือคำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนามและสรรพนาม เพื่อแสดงการทักทายหรือเป็นคำร้องเรียกเพื่อเกริ่นให้ผู้ฟังรู้สึกตัว

คำบุพบทเชื่อมกับบทอื่น คือ คำบุพบทที่อยู่หน้าคำหรือกลุ่มคำนาม สรรพนาม คำวิเศษณ์และกริยาบางคำเพื่อบอกความสำพันธ์ระหว่างคำที่อยู่หลังบุพบทกับข้อความข้างหน้า

แม่บอกตั้งแต่ตอนกลางคืนว่า  วันเกิด  ใส่บาตรเสียหน่อย  จะได้เป็นมงคลแก่ชีวิต

ฉันมองหน้าแม่ด้วยความแปลกใจ

ฉันรู้สึกได้ถึงความสงบเงียบและเยือกเย็นที่ยังแผ่ซ่านอยู่ภายใน

วันนี้เป็นวันเกิดของฉัน

คำว่า  ตั้งแต่  แก่  ด้วย  ถึง  ของ ในประโยคข้างต้นนี้  คือคำ  บุพบท คำบุพบทคือ  คำที่อยู่หน้าคำนามหรือคำสรรพนามและรวมกับคำนามและคำสรรพนามที่ตามมากลายเป็นบุพบทวลี  มักทำหน้าที่ขยายข้อความหรือบอกรายละเอียดเพิ่มเติมให้แก่คำที่อยู่ข้างหน้านั้น

ตัวอย่าง คำบุพบท

แม่บอกตั้งแต่ตอนกลางคืน

ตั้งแต่ เป็นคำบุพบทนำหน้าคำนาม  ตอนกลางคืน  เพื่อขยายความของคำกริยา  บอกให้ทราบว่า  บอกเมื่อไร

ใส่บาตรเสียหน่อยจะได้เป็นมงคลแก่ชีวิต

แก่ เป็นคำบุพบทนำหน้าคำนาม  ชีวิต  เพื่อขยายความกริยาวลีเป็น  มงคล  ให้ทราบว่า  มงคล  นั้นเกี่ยวกับอะไร

ฉันมองหน้าแม่ด้วยความแปลกใจ

ด้วย เป็นคำบุพบทนำหน้าคำนาม  ความแปลกใจ  เพื่อขยายความคำกริยา  มอง  เพื่อให้ทราบว่ามองด้วยอาการใด

คำเชื่อม

ในประโยคตัวอย่างต่อไปนี้คำที่พิมพ์ตัวดำคือคำเชื่อม  เช่น

บ้านของเราอยู่ในซอยลึก  ดังนั้น ยามเช้าจึงสงบ

พอเข้ามาในครัว  แม่ก็เรียกให้ฉันไปหุงข้าว  ข้อนี้ฉันทำได้สบายมากเพราะเป็นงานประจำของฉัน  แค่ซาวข้าว  ใส่น้ำแล้วก็ตั้งในหม้อเสียบปลั๊กแล้วกดปุ่ม

คำว่า  ดังนั้น…..จึง,  พอ….ก็,…….เพราะ……แล้วก็,……แล้ว  ในประโยคข้างต้น  คือคำเชื่อม  คำเชื่อมมีหลายชนิด  ที่จะกล่าวถึงในที่นี้คือ  คำเชื่อมที่ตามด้วยกริยาวลีหรือประโยคย่อย  คำเชื่อมแต่ละคำใช้เชื่อมบอกความสัมพันธ์ของกริยาวลีหรือประโยคที่เชื่อมแตกต่างกัน  ดังตัวอย่าง

บ้านของเราอยู่ในซอยลึก  ดังนั้น ยามเช้าจึงสงบ

ดังนั้น…..จึง…เป็นคำเชื่อมใช้เชื่อมประโยคที่ตามมา  คือ  ยามเช้าสงบ  เพื่อบอกผล  ส่วนบ้านของเราอยู่ในซอยลึก  เป็นประโยคบอกเหตุ

แค่ซาวข้าว  ใส่น้ำแล้วก็ตั้งในหม้อ

แล้วก็  เป็นคำเชื่อมประโยค  ๓  ประโยค  คือ  แค่ซาวข้าว  ประโยคหนึ่ง  ใส่น้ำ  ประโยคหนึ่ง  ตั้งในหม้อ  อีกประโยคหนึ่ง  เพื่อบอกลำดับเหตุการณ์  ๓  เหตุการณ์ที่เกิดตามลำดับ  แค่ซาวข้าว  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน  ใส่น้ำ  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในลำดับต่อมา  ตั้งในหม้อ  เป็นเหตุการณ์ที่เกิดลำดับสุดท้าย

Recent Posts

จ้างเหมา เดือนละ 15000 บาท โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ ตำบลละ 2 อัตรา

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) โดยเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน…

4 weeks ago

แหนแดง แนวคิดเพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับ โคกหนองนา

แหนแดง ประโยชน์ที่หลายคนมองข้าม พอดีว่าผมไปอ่านเจอบทความ รวมทั้งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพืชตัวนี้ เลยได้ไอเดียว่า ถ้านำมาใช้กับการทำเกษตร โคก หนอง นา ก็น่าจะเข้ากันเป็นอย่างดี เนื่องจาก จะต้องมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เราต้องขุดเป็นหนอง เพื่อเก็บน้ำ ถ้าเราปล่อยแหนแดงน่าจะดี เพราะนอกจากจะเป็นอาหารของปลากินพืชแล้ว…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล ศรีสะเกษ

31 สิงหาคม 2563 นางพจนี ผ่องใส พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่ พช.ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิก อบต. จากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร…

4 weeks ago

การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เป็นหนึ่งในนวัตกรรมด้านป่าไม้ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เพื่อแก้ปัญหาการทำลายป่า เป็นแนวคิดการอนุรักษ์ ดิน น้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้…

4 weeks ago

โคกหนองนาโมเดล คืออะไร

โคกหนองนาโมเดล เป็นวิธีจัดการบริหารน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นที่ของตนเอง เริ่มต้นด้วยการขุดหนอง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามแล้ง โดยจะขุดแบบฟรีฟอร์ม ให้มีส่วนโค้ง ส่วนเว้า เลียนแบบธรรมชาติ ความลึกของหนองควรลึกมากกว่า 3.65 เมตร ตามองค์ความรู้ที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้ว่า ในแต่ละวัน น้ำจะระเหยไป 1…

4 weeks ago

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ สถานที่ท่องเที่ยว ศรีสะเกษ

ฌ. เฌอ 129 ร้านกาแฟ เป็นร้านกาแฟ เครื่องดืม ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนา จัดร้านสถานที่ เหมาะแก่การถ่ายรูป นั่งชิลอย่างมาก สวยงาม ใครที่อยากสัมผัสบรรยากาศ อากาดีๆ ช่วงเย็น แนะนำเลยครับ…

3 months ago