โคลงโลกนิติ แปลโคลง ถอดความโคลงโลกนิติ

โคลงโลกนิติ เป็นสุภาษิตเก่าแก่ ที่นักปราชณ์ ในอดีด เลือกหามาจากคำภีร์โบราณ แล้วนำมาแปลและแต่งเป็นคำโคลง คนแต่โบราณให้การนับถือกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงเก่า การต่อมา องค์ราชาทรงเห็นความสำคัญของบทโคลงโลกนิติ จึงรับสั่งให้กรมพระยาเดชาดิศร ข้าราชสำนัก สอบทาน และเรียบเรียงบทโคลงขึ้นมาใหม่ ให้ปราณีตและไพเราะยิ่งขึ้น แต่ยังคงรักษาเนื้อหา คติธรรม และคำสอน อันทรงคุณค่าไว้

ตัวอย่าง โคลงโลกนิติ

เจ็ดวันเว้นดีดซ้อม           ดนตรี
อักขระห้าวันหนี               เนิ่นช้า
สามวันจากนารี                เป็นอื่น
วันหนึ่งเว้นล้างหน้า         อับเศร้าศรีหมอง ฯ

คำแปลศัพท์

ดีดซ้อม ฝึกซ้อม
อักขระ หนังสือ
เป็นอื่น เป็นคนอื่นไป
ศรีหมอง หม่นหมอง

คำถอดความ ตัวอย่าง โคลงโลกนิติ

เจ็ดวันเว้นจากการฝึกซ้อมดนตรีอาจทำให้ไม่ชำนาญ
ห้าวันไม่อ่านหนังสือก็ทำให้ไม่แคล่วคล่อง
สามวันจากนารีก็อาจจะทำให้เป็นคนอื่นไปได้
เว้นล้างหน้าหนึ่งวันก็อาจจะทำให้หน้าตามัวหมองได้

 

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart