คำสัญลักษณ์

สัญญลักษณ์คือ การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแทนอีกสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นการชี้นำให้เกิดความคิดพิจารณาว่าสิ่งที่กล่าวนั้นมีความหมายโยงไปถึงสิ่งใด

ตัวอย่าง คำสัญลักษณ์

เมื่อกล่าวถึง          กา                           ทำให้นึกถึง  หรือเป็นสัญลักษณ์ของคนชั้นต่ำ  ความชั่ว

เมื่อกล่าวถึง          หงส์                       ทำให้นึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ของคนชั้นสูงความมีสง่า

เมื่อกล่าวถึง          น้ำค้าง                    ทำให้นึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์

เมื่อกล่าวถึง          ฝน                          ทำให้นึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ของความสดชื่นความชุ่มฉ่ำ

เมื่อกล่าวถึง          แมลง                     ทำให้นึกถึงหรือสัญลักษณ์ของผู้ชาย

เมื่อกล่าวถึง          ดอกไม้                   ทำให้นึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง

เมื่อกล่าวถึง          แสงสว่าง              ทำให้นึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ของความมีปัญญา

เมื่อกล่าวถึง          ความมืด                ทำให้นึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ของกิเลส

เมื่อกล่าวถึง          สีดำ                        ทำให้นึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ของความโง่ความโหดเหี้ยม

เมื่อกล่าวถึง          สีขาว                      ทำให้นึกถึงหรือเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์

สัญลักษณ์ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525  หมายถึง ของสิ่งใดๆ ที่กำหนดหรือนิยมกันขึ้นเอง  ให้ใช้หมายแทนอีกสิ่งหนึ่ง

เพื่อนๆ ลองยกตัวอย่างคำสัญลักษณ์มาสักคนละ 1 คำ ได้ไหมเอ่ย

Veradet.com
Logo
กระท้อนลอยแก้ว| ชุดชั้นกุลสตรี| ชุดชั้นในวาโก้
Shopping cart